Inicijativa za rekonstrukciju i adaptaciju „Objekta broj 28“ u Kampusu Univerziteta u Sarajevu.