„Da li postoji interna odluka KJKP“Vodovod i Kanalizacija“ kojom se građanima Kantona ne odobrava ugradnja vodomjera za utrošak vode te da li svi građani Kantona Sarajevo mogu nesmetano podnijeti zahtjev za ugradnju istih?“

Fazlija Nedžad
Pitanje

„Da li postoji interna odluka KJKP“Vodovod i Kanalizacija“ kojom se građanima Kantona ne odobrava ugradnja vodomjera za utrošak vode te da li svi građani Kantona Sarajevo mogu nesmetano podnijeti zahtjev za ugradnju istih?“
„Da li je tačna informacija da su u nekom predhodnom periodu nabavljeni kalorimetri za očitanje potrošnje grijanja i kada će početi ugradnja istih kako bi građani dozirali i plaćali stvarnu potrošnju?“
„Ukoliko kalorimetri nisu ranije nabavljeni šta se u tom pravcu čini i kada će početi ugradnja istih?“

Proslijeđeno: