“Tražim da mi se pismeno dostavi koliko je bilo prisutnih pojedinačno iz svih Javnih preduzeća, ministarstava i općina iz Kantona Sarajevo, koliko je ovaj seminar koštao iste i koji su efekti ovog seminara?”.

Hodžić Sabahudin
Pitanje

Zastupnik Hodžić Sabahudin je na Desetoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 28.12.2011 godine, u okviru tačke Dnevnog reda “Zastupnička pitanja , inicijative i odgovori”, između ostalog postavio zastupničko pitanje ;
Zastupničko pitanje 1 :
“Tražim da mi se pismeno dostavi koliko je bilo prisutnih pojedinačno iz svih Javnih preduzeća, ministarstava i općina iz Kantona Sarajevo, koliko je ovaj seminar koštao iste i koji su efekti ovog seminara?”.

Proslijeđeno: