Da se što prije pokrenu aktivnosti na iznalaženju i definisanju pravnog osnova za rješavanje veoma aktuelnog problema većeg broja građana Kantona Sarajevo koji nemaju ni osnovno, minimalno zdravstveno osiguranje

Radeljaš Esed
Pitanje

Da se što prije pokrenu aktivnosti na iznalaženju i definisanju pravnog osnova za rješavanje veoma aktuelnog problema većeg broja građana Kantona Sarajevo koji nemaju ni osnovno, minimalno zdravstveno osiguranje a među istim su najbrojnijije nezaposlene osobe, osobe koje su s distance radno-pravnog statusa na čekanju, osobe koje nisu registrovane pri JU Zavod za zapošljavanje kao i osobe koje su u radnom odnosu no čiji poslodavac za iste neuplaćuje zdravstveno osiguranje.“