Za upostavljanje Fonda solidarnosti od elementarne nepogode iz maja 2014 godine na nivou FBIH koja bi se finansirala iz doprinosa na plaću u visini od 1 do 2% u narednih deset godina

Jurić Mira
Pitanje

Za upostavljanje Fonda solidarnosti od elementarne nepogode iz maja 2014 godine na nivou FBIH koja bi se finansirala iz doprinosa na plaću u visini od 1 do 2% u narednih deset godina. Obzirom da će štete koje je proizvela elementarna nepogoda, poplave iz maja ove godine, biti izražene u nekoliko stotina miliona KM te da niti jedan budžet u BIH entitetima i kantonima zbog teške ekonomske i političke situacije u cijeloj BIH neće moći sanirati štete i posljedice ovih nepogoda neophodno je uvesti doprinos koji bi se uplaćivao u jedinstveni fond solidarnosti. Sasvim mi je jasno da nema drugi način saniranja šteta osim vlastitih kapaciteta u BIH jer sve pomoći i podrške koje budu došle za ovu namjenu neće biti dostatne ni za desetinu potreba. Najbolje bi bilo da se Fond formira na nivou BIH sa jedinstvenim računoma a gdje bi entiteti, kantoni i gradovi općine imali svoje podračune, no to je stvar političkog dogovora na višim nivoima vlasti. Stoga predlažem da Skupština Kantona Sarajevo donese sljedeći zaključak:
1. Podržava se formiranje Fonda solidarnosti za saniranje šteta i posljedica od elementarnih nepogoda iz maja 2014 godien koji bi se punio iz doprinosa u visi od 1 do 2% od neto plaće svih zaposlenih u FBIH. Od doprinosa treba isključiti one zaposlenike čija primanja u domaćinstvu ne prelaze neto iznos od visine potrošaćke korpe u BIH. Doprinos bi se prikupljao u narednih deset godina i koristio bi se isključivo za saniranje šteta od nepogoda iz maja 2014 godine.
2. Predlaže se Vladi FBIH da predloži Zakon o formiranju Fonda iz prethodne tačke kojom bi se tačno definirao iznos visine doprinosa, način utvrđivanja isplaćivanja štete, prioritete kao i druga pitanja vezana za saniranje šteta od elementarnih nepogoda iz maja 2014 godine.
3. predlaže se Parlamentu FBIH da uputi inicijativu za formiranje ovakvog Fonda na nivou BIH.“

Proslijeđeno: