Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

33.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 02.10.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Goran Akšamija je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podnio inicijativu "za hitno ukidanje i obrazloženje dnevnih redukcija vode za pojedina gradska područja".

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podnio inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture, vezano za "prečišćavanje otpadnih voda iz Istočnog Sarajeva".

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.

32.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 02.10.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Selma Filipović je na 32. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavila je zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture: "Tražim da mi se dostavi spisak svih firmi koje je KJKP VIK angažovao od marta 2015.godine kao i iznos utrošenih sredstava za radove ili projekte, kao i kratak opis tih radova i projekata."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
36.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

31.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.07.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Selma Filipović, na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu vezanu za KJKP "POKOP".

Inicijativa se nalazi u prilogu.

29.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 10.05.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

"Molim Vas da mi dostavite studiju o stanju vodovodne mreže u Kantonu Sarajevo koju posjeduje Ministarstvo komunalne privrede Kantona Sarajevo."

28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.04.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Edin Forto je na 28. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 26.04.2017. godine, postavio zastupnička pitanja:
1. Zašto nije uvrštena projektna dokumentacija radova KJKP "Vodovod i kanalizacija" (u daljem tekstu ViK) u materijalima vezanim za Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat " Projekat vodovod Sarajevo" (u Daljem tekstu Odluka), a tvrdi se da ViK ima pomenutu dokumentaciju?
2. Kolika bi bila promjena cijene vode koja se navodi u razlozima za donošenja Odluke kao jedan od rizika?
3. Zašto Statut ViK-a nije dostupan javnosti, barem na zvaničnoj internet stranici ViK-a?

26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.03.2017

Puni tekst pitanja:

" Molim Vas da mi odgovorite zbog čega jako često javna rasvjeta ostaje upaljena tokom cijelog dana i ko će snositi odgovornost”?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.12.2016

Puni tekst pitanja:

Tražim od KJKP VIK da dostave informaciju vezanu za curenje vode na stepeništu Halida Nazečića.......

Puni tekst pitanja:

" Potrebno je da KJKP RAD dostavi informaciju za 2016.godinu koja se odnosi na broj podignutih i dovezenih motornih vozila specijalnim vozilom „pauk “ u krug parkinga na Ciglanama :

-Broj motornih vozila koje su uklonili redari za naplatu parking mjesta
-Broj uklonjenih motornih vozila specijalnim vozilom „pauk“ gdje je asistirala policija odnosno na zahtjev policijskog organa
-Broj uklonjenih motornih vozila po bilo kojem osnovu
-Koliko je novca naplaćeno po ovom osnovu za 2016.godinu" ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 07.10.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Stanje ulične rasvjete na području Općine Trnovo je katastrofalno, veliki broj rasvjetnih tijela je uništen tako da su naseljena mjesta Općine Trnovo u mraku a u nekim naseljima rasvjeta uopće nije u funkciji, što stvara velike probleme stanovnicima Trnova.
Molim ministra Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za odgovor:
Koje mjere su poduzela i koje će poduzeti nadležno ministarstvo u popravci oštećenih rasvjetnih tijela u Općini Trnovo, kako stanovnici Trnova ne bi bili u mraku?"

28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri , 28.08.2013

Puni tekst pitanja:

"Da zajedno sa Opštinom Centar pristupi hitno rekonstrukciji i sanaciji ulice Panjina Kula i vodovodne mreže, te kanalizacione mreže u istoj. Panjina Kula je jedna od najdužih ulica u Opštini Centar, na listi je prioriteta u Opštini ali je dio nadležnosti Kantona Sarajevo, te se moramo uključiti u rješavanje problema. Često se voda i fekalije izlijevaju u kuće stanara ove ulice."

27. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri , 05.06.2013

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje, vezano za terensku provjeru i registrovanje vodomjera u određenim stambenim jedinicama

22. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 27.12.2012

Puni tekst pitanja:

“Da li je tačno da stanovnici MZ Dobroševići pješače tri kilometra do kontejnera kako bi bacilli smeće”?

“Da li će nadležno Ministarstvo postaviti uz ulicu na svakih 50 do 100 metara par kontejnera ili ćete dozvoliti da ovi ljudi žive u nehumanim uslovima, a također napominje da ova MZ nema ni kanalizaciju”?

15. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 30.05.2012

Puni tekst pitanja:

"Za rješavanje problema razlijevanja oborinskih i podzemnih voda u Ulici Posavska. Problem se ogleda u razlijevanju podzemne vode po ulici, od broja 37 do broja 41, koja u zimskom periodu na minusima kompletnu površinu ulice zaledi na dužini od nekih 50 do 100 metara, te je skoro nemoguće normalno kretanje. Radnici preduzeća KJKP Vodovod i kanalizacija, prilikom izlaska na lice mjesta su konstatovali da nije došlo do pucanja vodovodne cijevi, već da se radi o podzemnom izvoru koji se faktički vidi golim okom.

Puni tekst pitanja:

"Kada će biti donesen Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima aksidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu za vodotoke druge kategorije, shodno Zakonu o vodama, Službene Novine Federacije 70/06 i Zakona o vodama, Službene Novine Kantona Sarajevo br.18/10?"

14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 23.04.2012

Puni tekst pitanja:

Inicijativa odnosi se na rješavanje problema akumulacije stajaće vode koja je nastala započetom izgradnjom objekta Vranice d.d. sarajevo u ul. Krivajska broj 1, dakle lokalitet do hotela Palas, MZ Pofalići I.
Prekidom građevinskih radova na novozapočetom objektu na već pomenutom lokalitetu, nastupio je problem akumulacije većih količina podzemnih i oborinskih voda u samom centru objekta sa dubinom od oko 5 metara ispod nivoa postojeće konfiguracije terena, tako da je stvoreno veće vještačko jezero stajaće vode.

13. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 28.03.2012

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Fazlija Nedžad, na Trinaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 28.03.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, podsjetivši na požar koji se nedavno desio na Baščaršiji u kojem je potpuno ili djelomično izgorjelo nekoliko trgovki, te da je brzom intervencijom Vatrogasne brigade Kantona Sarajevo spriječena kako materijalna šteta, tako i šteta kulturno-historijskom nasljeđu Kantona i Bosne i Hercegovine, postavio je sljedeća zastupnička pitanja:

„Kako se moglo desiti da hidranti nisu bili u funkciji?“

Odgovor:

Prema podacima KJKP "Vodovod i kanalizacija"d.o.o.Sarajevo na teritoriji Općine Stari Grad nalazi se 940 hidranata na gradskoj vodovodnoj mreži.
U proteklih 4-5 godina veći dio vodovodne mreže na području Baščaršije je rekonstruisan tj, ulice:
Sarači, Ćurćiluk mali i veliki, Gazi Husrev-begova, Čizmedžiluk, Kazazi, Mudželeti mali i veliki, Prote Bakovića, Đulagina i Bravadžiluk.
Iz KJKP "Vodovod i kanalizacija"d.o.o.Sarajevo smatraju da su na ovom području hidranti koji su ugrađeni na gradskoj vodovodnoj mreži ispravni.

12. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 29.02.2012

Puni tekst pitanja:

„Zašto se voda uopće isključuje kad je nedvojbeno ima dovoljno u ovim danima i previše, i do kad će biti tako?“

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 23.11.2011

Puni tekst pitanja:

Ja bih postavio jedno poslaničko pitanje u ime građana sa područja MZ Pofalići II, a pitanje se odnosi na problematiku privremenih priključaka na vodovodnu mrežu za oko 20 vlasnika objekata u zoni klizišta „Baždarevo“ u djelu ulice Humska od broja 704 do 736.

KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

31.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.07.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za „izgradnju postrojenja za pročišćavanje komunalnih voda PPOV Butile“.

Pitanje u prilogu.

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.03.2017

Puni tekst pitanja:

“Molim Vladu Kantona Sarajevo da mi odgovori u kojoj fazi je izrada podzakonskog akta:UREDBE O UPRAVLJANJU I ODRŽAVANJU GROBALJA I OBAVLJANJU POGREBNIH DJELATNOSTI, čijim bi se donošenjem uveo red i jednak tretman za sve aktere u ovoj djelatnosti, uvažavajući činjenicu da je prednacrt Uredbe bio pripremljen 2010. godine, a da je 2016. godine donesen ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA Kantona Sarajevo (Službene novine KS br. 14/16 i 43/16)”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

“S obzirom da je plaćanje usluga KJKP „Vodovod i kanalizacije“ i KJKP „Rad“ građanima s područja općina Ilidža, Ilijaš i Hadžići trenuto moguće izvršiti samo na šalterima J.P „ BH Pošta“ uz naknadu od 2 KM po računu, pokrećem inicijativu u ime građana općina Ilidža, Ilijaš i Hadžići za otvaranje naplatnog mjesta KJKP „Vodovod i kanalizacije“ i KJKP „Rad“ na području navedenih općina”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.02.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Goran Akšamija je na 25. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 07.02.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavio zastupničko pitanje: "Koje konkretne mjere poduzima Vlada KS i nadležno ministarstvo u utvrđivanju stvarnih činjenica i razloga stalnih redukcija vode od strane J.P. Vodovod i kanalizacija"?

Obrazloženje
Svjedoci smo stalnih redukcija vode samo pojedinih dijelova grada, dnevnih obaranja
dovodnog pritiska, kao i produženja vremenskog perioda redukcija (dolazak vode oko
06,00 h u jutarnjim satima). Obzirom na do sada mnoge upučene komentare i mišljenja
0 neopravdanosti redukcija koje su vjerovatno i uzrok mnogobrojnih kvarova koji su
nastupili u vrijeme niskih temperatura, molim da se od strane Vlade KS odredi neovisno
kvalifikovano (stručno) lice za izradu elaborata koji če utvrditi stvarne činjenice i
prezentirati ovoj Skupštini i građanima KS, kao i opravdanosti postojećih redukcija vode.

Kantonalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.02.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje u prilogu

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede

11. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 30.01.2012

Puni tekst pitanja:

"Da se organizuje proslava Svjetskog dana voda i da se upriliči akademija pod pokrovitelsjtvom Kantona Sarajevo i da to bude 22. marta na Dan voda. U tom smislu bi bilo dobro organizirati radnu sedmicu voda u Kantonu Sarajevo i to da bude svake godine u drugoj sedmici mjeseca maja, gdje bi bilo obavljeno čišćenje, uređenje vodotoka, predavanje o zaštiti voda, stručne radionice i druge aktivnosti, osobito kada su u pitanju školska i studentska omladina.