S obzrim da vjerovatno ste premijeru svjesni pada prihoda koji je već o kojem već čujemo izvještaje sa federalnog nivoa u iznosu od možda čak 80% vi znate da vas ovaj Zakon o budžetima FBIH i članovima 21, 22, 23. obavezuje da reagujete na to.Ja znam da s

Kojović Predrag
Pitanje

S obzrim da vjerovatno ste premijeru svjesni pada prihoda koji je već o kojem već čujemo izvještaje sa federalnog nivoa u iznosu od možda čak 80% vi znate da vas ovaj Zakon o budžetima FBIH i članovima 21, 22, 23. obavezuje da reagujete na to.Ja znam da ste vi i u toku ranijih mandata Vlada reagovali na to ali su se premijeri oglušivali na vaša upozprenja. Sada iammo tu sretnu okolnost da ste vi odlukom gđe Mirjane Malič i premijer Vlade i ministar finansija i znači imate sada period u kojem morate donijeti odluku o obustavi izvršenja budžeta i onda eventualno o rebalansu. Pa me zanima zaista mislim da bi bilo važno za građane i za ovu skupštinu da nas na neki način redovno informišete o stanju prihodovne strane našeg budžeta koja je i onako kao što smo imali priliku čuti tokom diskusija kada smo usvajali budžet vrlo upitna i preambiciozna“.

Proslijeđeno: