Pokrećem inicijativu da se, u skladu sa propisima, utvrde i objave prečišćeni tekstovi svih Zakona u nadležnosti Kantona Sarajevo kako bi svi korisnici zakona imali jedan tekst Zakona, a radi lakšeg i tačnijeg korištenja Zakona.