Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

BH MAC, Federalna uprava CZ, Kantonalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo privrede, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Opasnosti od mina i eksplozivnih sredstava

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Opasnosti od mina i eksplozivnih sredstava

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

BH MAC, KJKP VIK, Kantonalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, new iteFederalna uprava CZm

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

“Na osnovu odgovora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove broj 14-02-05-04954/19 od 12.11.2019. godine o izvršenom inspekcijskom nadzoru nad stanjem kanalizacionog kolektora Bjelašnica-Igman-Hadžići u kojem se kaže da rekostrukcija dionice Brezovača u dužini od jedan km, nije izvršena zbog neuslovnog terena za koji ne postoje podaci o deminiranju, podnosim incijativu da Vlada KS, resorna ministarstva kao i KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo stupe u kontakt sa Centrom za uklanjanje mina BH MAC ili drugim nadležnim tijelom i utvrde činjenično stanje dionice Brezovača po pitanju podataka o deminiranju.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE SARAJEVO, KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA KS, KJKP VIK, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo privrede

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

• Molim Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove, Agenciju za vodno područje rijeke Save Sarajevo, KJKP Vodovod i kanalizaciju Sarajevo i KJU za zaštićena područja da mi dostavite informacije o objektu restorana “Vrelo Bosne” koji se nalazi na parceli k.č. 621 (dio) K.O. Vrelo Bosne. Navedeni objekat se nalazi u vodozaštitnoj zoni, unutar spomenika prirode Vrelo Bosne, a za koji sam od strane građana obaviještena da se kanalizacija iz pomenutog objekta ispušta direktno u rijeku Bosnu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

• Molim Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove, Agenciju za vodno područje rijeke Save Sarajevo, KJKP Vodovod i kanalizaciju Sarajevo i KJU za zaštićena područja da mi dostavite informacije o objektu restorana “Vrelo Bosne” koji se nalazi na parceli k.č. 621 (dio) K.O. Vrelo Bosne. Navedeni objekat se nalazi u vodozaštitnoj zoni, unutar spomenika prirode Vrelo Bosne, a za koji sam od strane građana obaviještena da se kanalizacija iz pomenutog objekta ispušta direktno u rijeku Bosnu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA KS

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se iznađe lokacija i urade tipski objekti za prodaju suvenira i ostalih artikala na Vrelu Bosne”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo pravde i uprave, SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE KS, STRUČNA SLUŽBA VLADE KANTONA SARAJEVO, Vlada Kantona

Kantonalna uprava civilne zaštite, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, SVIM OPĆINAMA

JKP "KOMUNALAC" doo Hadžići, JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš, KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, SVIM OPĆINAMA, Vlada Kantona

KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, SVIM OPĆINAMA

KJKP Gras, KJKP Park, KJKP Rad, Kantonalna uprava civilne zaštite, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo zdravstva, SVIM OPĆINAMA, Služba protokola Kantona Sarajevo, Zavod za javno zdravstvo KS

FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA, FEDERALNO PRAVOBRANILAŠTVO, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općina Hadžići, Pravobranilaštvo KS

22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.03.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Federalno ministarstvo zdravstva, KRIZNI ŠTAB FEDERACIJE BIH, KRIZNI ŠTAB KS, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

KRIZNI ŠTAB KS, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona