Inicijativa da se obezbjede sredstva za kupovinu ili izgradnju nove zgrade za potrebe KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"

Elza Gaković
Inicijativa

Inicijativa da se obezbjede sredstva za kupovinu ili izgradnju nove zgrade za potrebe KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 4 Oktobar, 2023
Pošalji mail: 
Da