Odgovori na zastupnička pitanja

28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Hamed Aljović

Vibor Handžić

Danijela Kristić

Neira Dizdarević

Admela Hodžić

Bilsena Šahman

Segmedina Srna-Bajramović

Smiljana Viteškić

Jasna Duraković

Jasmina Bišćević-Tokić

Vedran Jakupović

Igor Stojanović

Samra Ćosović-Hajdarević