Zastupnička inicijativa za nadzor nad radom predstavnika etažnih vlasnika i upravitelja OKI Upravitelj d.o.o. na adresi Igmanska 50 i poduzmete sve zakonom predviđene mjere.