Zastupnička inicijativa za nadzor nad radom predstavnika etažnih vlasnika Stupska 19-garaže kompleks B i C u kojima se desio požar u kojem je jedno lice izgubilo život.