Zastupnička inicijativa za nadzor nad radom predstavnika etažnih vlasnika i upravitelja OKI Upravitelj d.o.o. na adresi Hakije Turajlića 25, 27, 29, 31, 33.