Zastupničku inicijativa prema Ministarstvu komunalne privrede Kantona Sarajevo da razmotri da sva buduća nova javna rasvjeta bude na solarni izvor električne energije, te uradi feasibility studiju koja će pokazati opravdanost ove ideje.