Zastupnička inicijativa prema Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom da u Registar zaposlenih u javnom sektoru na području KS uvrsti zaposlenike Pravobranilaštva KS, kao i njihove plate.