Zastupnička inicijativa za inspekcijski nadzor nad pravnim licem G-petrol d.o.o. Sarajevo i njegovim postrojenjima za zagrijavanje koji koriste lož ulje.