Ministarstvo saobraćaja

Pokrećem inicijativu da Ministarstvo saobraćaja u koordinaciji sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture izradi elaborat o izmještanju autobusnog i tramvajskog terminala sa lokaliteta centra Ilidže i iznađe nova lokacija u koordinaciji sa nadle

Pitanje: 

Pokrećem inicijativu Ministarstvo saobraćaja za postavljanje usporivača brzine na sljedećim lokacijama: ·         raskrsnica ulica Prve samostalne brigade – Gazi Hasan paše; ·         ulica Pijačna kod novo izgrađenih stambenih jedinica Nina stan; ·     

Pitanje: