Ministarstvo saobraćaja

Zastupničko pitanje: “Da li je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo donijelo odluku o izmještanju autobuskog terminala iz Ulice Sutjeska, te da li je poznata nova lokacija terminala?”

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da se obezbijede sredstva iz budžeta Kantona Sarajevo za prevoz djece koja poohađaju Osnovnu školu „Sokolje“ i Osnovnu školu „Mustafa Busuladžić“.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa „da se obustavi kretanje vozila auto-škola u jutarnjem periodu na lokaciji Alipašino polje, tačnije u blizini škola OŠ „Meša Selimović” i OŠ „Fatima Gunić”.

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da nadležni resori pronađu način kako da riješe problem skupljanja vode na spoju ulica (raskrsnica) Ante Babića i Safeta Hadžića, koje pri svakoj većoj padavini izgleda poput jezera i onemogućava kretanje automobila i ljudi.

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori