Ministarstvo saobraćaja

Zastupnička inicijativa da se tokom proglašenja epizode “UZBUNA” kod povećanog aerozagađenja na području Kantona Sarajevo uvede besplatna autobuska linija za Trebević sa što više mogućih vozila i polazaka...

Postavljeno na: 
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Da li je planirano postavljanje podiznih stubova na Trgu Oslobođenja – Alija Izetbegović, konkretno na lokaciji spoja ulica Muhameda Kantardžića i Zelenih beretkii.

Postavljeno na: 
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Molim sve subjekte koji su zaduženi za provedbu P​LANA INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJEVIMA PREKOMJERNE ZAGAĐENOSTI ZRAKA U KANTONU SARAJEVO da me obavijeste o poduzetim aktivnostima tokom epizoda.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zvonko Marić Zaključak 11.12.2019.godine ( Zabrana korištenja uglja na području Kantona Sarajevo)

1. Obavezuje se Vlada KS i resorna ministarstva da pristupe ODMAH sprovođenju svih potrebnih koraka za totalnu zabranu korištenja uglja na području Kantona Sarajevo koja će stupiti na snagu 01.01.2023. godine.
2. Obavezuje se Vlada KS i resorna ministarstva da pristupe ODMAH sprovođenju mjera ka totalnoj zabrani korištenja uglja ne čekajući izradu Studije o porijeklu emisija, uključujući sve izvore, i to: industriju, kotlovnice, saobraćaj i mala ložišta koja koriste ugalj, teška ulja, čvrsto gorivo ili pelet na kvalitet zraka na području KS.

Zastupničko pitanje: Da li je u okviru Budžeta opstine Novi Grad za narednu godinu obezbijeđeno dovoljno sredstava za sve pristupne aktivnosti koje su u njihovoj nadležnosti u okviru izgradnje IX transferzale uključujući i kolski most.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Kada možemo očekivati da se udovolji zahtjevu stanovnika Resnika Općina Hadžići za izmjenu trase za linije 33 Ilidža-Vukovići i da autobusi GRAS-a konačno krenu kroz mjesto Resnik?

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da se u što kraćem roku izdvoje sredstva za nabavku autobusa za prevoz učenika na području općine Hadžići i uvođenje komercijalne autobuske linije Hadžići- Vijećnica.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori