Ministarstvo saobraćaja

Zastupnička inicijativa za postavljanje horizontalnih usporivača brzine – “ležećih policajaca” na četiri ili više lokacija.

Postavljeno na: 
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Molim da se odgovori što je prije moguće, kada radnici GRAS-a mogu očekivati da će se izmiriti dugovanja prema PlO-u kako bi oni radnici koji čekaju da se osiguraju usiovi za penzionisanje mogli ostvariti svoja prava'.'

Postavljeno na: 
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: