Ministarstvo saobraćaja

Zastupničko pitanje: “Da li je izrađena studija izvodljivosti uspostavljanja brzog voza na relaciji Sarajevo-Ilijaš i Sarajevo- Hadžići s ciljem iznalaženja rješenja za efikasnije modele javnog prevoza putnika dijelom Kantona Sarajevo?”

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa “za propisno obilježavanje autobuskog stajališta kod pijace na području Grbavice I, a odnosi se na obilježavanje i neophodne elemente kao što su novi vertikalni znak, natkrivanje stajališta uz postavljanje klupe, korpe za otpatke i sl."

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa “za dopunu Uredbe o organiziranju i načinu naplate parkiranja u KS (Službene novine Kantona Sarajevo broj 25. od dana 23.06.2016. godine), tačnije člana 10. i člana 18. stav (1)..."

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: