Ministarstvo saobraćaja

Pokrećem inicijativu da Ministarstvo saobraćaja u koordinaciji sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture izradi elaborat o izmještanju autobusnog i tramvajskog terminala sa lokaliteta centra Ilidže i iznađe nova lokacija u koordinaciji sa nadle

Pitanje: 

Pokrećem inicijativu da Ministarstvo saobraćaja krene u izgradnju pješačke zone u ulici Rustempašina na dionici od tržnog centra Sara do mosta u ulici Rustempašina i da se obustavi odvijanje saobraćaja na navedenoj dionici.

Pitanje: 
Odgovor: 

Pokrećem inicijativu Ministarstvo saobraćaja za postavljanje usporivača brzine na sljedećim lokacijama: ·         raskrsnica ulica Prve samostalne brigade – Gazi Hasan paše; ·         ulica Pijačna kod novo izgrađenih stambenih jedinica Nina stan; ·     

Pitanje: 
Odgovor: