Ministarstvo saobraćaja

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu saobraćaja da obezbijedi sredstva izradu projektne dokumentacije i za rekonstrukciju i izgradnju puta na dionici Smucka-Orahovica na Općini Hadžići.

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa da Ministarstvo saobraćaja obezbijedi sredstva u iznosu od 346.677,60 KM sa PDV-om za rekonstrukciju i izgradnju saobraćajnice Trzanj-Odžak sa oborinskom i propustom preko rijeke Korča.

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo i Ministarstvu komunalne privrede Kantona Sarajevo za izgradnju trotoara i ulične rasvjete uz magistralni put M17 na dijelu puta od Mostarskog raskršća do Hadžića.

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za izgradnju novih putnih komunikacija u dužini od 500m u Općinama Centar i Vogošća. MZ Koševo 2, u ulicama Rušida Prgude, Asafa Serdarevića i Hamida Beširevića, i u MZ Blagovac, ulica Blagovac od broja 1 do broja 15”.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa “za vraćanje saobraćajnog znaka zabrane saobraćaja za vozila preko 7,5 tona nosivosti u ulici Kobilja Glava neposredno nakon skretanja sa magistralnog puta M18”.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: