Ministarstvo saobraćaja

Zastupnička inicijativa “da se hitno sačini analiza trenutnog stanja u oblasti reklamnih panoa i površina u Kantonu Sarajevo te da se poduzmu hitne mjere kako bi se uklonili nelegalni i adekvatno sankcionisali počinioci”.

Postavljeno na: 
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za obilježavanje pješačkih prelaza na raskrsnicama duž Hrasničke ceste na kojima to nije učinjeno, te obavezno i ispred zgrada fakulteta fakulteta SSST i IUS, kako bi povećala sigurnost pješaka pri prelasku kolovoza.

Postavljeno na: 
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničkau inicijativa “ za iznalaženje rješenja koje bi za rezultat imalo produženje trajanja zelenog semaforskog svjetla za pješake na raskrsnici ulica Azize Šaćirbegović i Džamijska”.

Postavljeno na: 
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori