Ministarstvo saobraćaja

Inicijativa da Ministarstvo saobraćaja obezbijedi sredstva u iznosu od 500.000 KM za „Rekonstrukciju četverokrake raskrsnice i raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja na lokaciji M17/R953 - Lužansko polje - IV Viteške brigade“.

Postavljeno na: 
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da Ministarstvo saobraćaja obezbijedi sredstva u iznosu od 500.000 KM za „Izgradnja kružnog toka na raskrsnici ulica R 953 - Ibrahima Ljubovića“ u iznosu od 500.000 KM.

Postavljeno na: 
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da Ministarstvo saobraćaja obezbijedi sredstva u iznosu od 800.000 KM za „Izgradnju isključne trake (traka za usporenje) sa ceste Zapadni prilaz gradu u naselju Osjek“.

Postavljeno na: 
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: