Ministarstvo saobraćaja

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo za uvođenje redovne autobuske linije za olimpijske planine Bjelašnicu, Igman i Trebević, tokom cijele godine, kao jedna od mjera zaštite od zagađenog zraka, ali i popularizacije domaće

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da se na dijelu ulice Azize Šaćirbegović na dionici saobraćajnice od zgrade „Bosmala“ do „Robota“ Hrasno postavi horizontalna i vertikalna signalizacija, video nadzorni sistem za mjerenje brzine kretanja vozila kao i „ležećih polic

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

zastupnička inicijativa Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS i Ministarstvu saobraćaja KS “da se obezbijedi vandredni prevoz za učenice i učenike Osnovne škole Nafija Sarajlić sa prostora Nahoreva i Poljina sve dok se grads

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: