Ministarstvo saobraćaja

Molim da se odgovori što je prije moguće, kada radnici GRAS-a mogu očekivati da će se izmiriti dugovanja prema PlO-u kako bi oni radnici koji čekaju da se osiguraju usiovi za penzionisanje mogli ostvariti svoja prava'.'

Postavljeno na: 
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Da li će Vlada KS obezbijediti sredstva za penzionisane uposlenike GRASa koji već 7 godina čekaju da počnu ostvarivati pravo na penziju? Obzirom da grupi bivših uposlenika nikada nisu uplaćeni doprinosi za njihov rad, da li će I kada ovo pravo ostvariti?

Postavljeno na: 
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori