Ministarstvo saobraćaja

Inicijativa za intenzivniju kontrolu I regulaciju saobraćaja u mirovanju oko minibuske stanice na Baščaršiji, kao I se intenzivnije sankcioniše nepropisno parkiranje I zaustavljanje na pomenutoj lokaciji.

Postavljeno na: 
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička Inicijativa da se nedavno postavljena saobraćajna prepreka (usporivač brzine) u ulici Nusreta Šišića Dede, općina Centar Sarajevo, obilježi kvalitetnije.

Postavljeno na: 
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa prema Ministarstvu saobraćaja KS i Općini Novo Sarajevo, da se uspostavi adekvatna signalizacija/usporivači brzine u ulici Azize Šaćirbegović kod škole Vladimir Nazor.

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori