Ministarstvo saobraćaja

Inicijativa “Molim da se razmotri mogućnost uvođenja međugradskog prevoza vikendom, na relaciji: polazište Vijećnica - Bijambare ili Sutjeska - Bijamare, sa stajalištima:Ciglane - Kobilja Glava - Vogošća - Semizovac - Ljubina - Srednje - Bijambare i dr."

Postavljeno na: 
40.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanje: “Zahtijevam Ministarstva saobraćaja KS i privremenog upravitelja «GRAS-a», da mi dostave broj autobusa, minibusa i trolejbusa koje je ovo preduzeće kupilo od trenutka kada je privremeni upravitelj preuzeo dužnost.

Postavljeno na: 
40.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori