Ministarstvo saobraćaja

Zastupnička inicijativa “da se hitno sačini analiza trenutnog stanja u oblasti reklamnih panoa i površina u Kantonu Sarajevo te da se poduzmu hitne mjere kako bi se uklonili nelegalni i adekvatno sankcionisali počinioci”.

Postavljeno na: 
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: