Ministarstvo saobraćaja

Zastupnička inicijativa “za rekonstrukciju i sanaciju pješaćkih staza i saobraćajnice u ulicima Majdanska i Bajrama Zenunija u Općini Novi Grad (preko puta Općine Novi Grad)”.

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa za rješavanje administrativnih prepreka kojim Ministrastvo za saobtraćaj putem inspekcija za saobraćaj treba da provede odluku /pravilnik o fijakereskom saobraćaju u saradnji sa Općinom Ilidža...

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: • U čijem vlasništvu je firma „Centrotrans-DC" d.d. Sarajevo, kolika je njena vrijednost i šta sve spada u sastav firme? Je li izvršena privatizacija ove firme i pod kojim uslovima?

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa za za postavljanje ležećih policajaca u ulici Geteova 16, Alipašino Polje, C faza a u cilju zaštite i sigurnosti građana, djece i učenika osnovne škole “Meša Selimović”.

Postavljeno na: 
11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za proširivanje prostora za parking ispred ulaza zgrade Braće Kršo 26,30 i 31 ravnanjem brežuljka koji se tu nalazi ili ograđivanje predviđenog parking prostora i postavljanje table sa natpisom “Osim za stanare zgrade Braće Kršo 26,30 i 31”.

Postavljeno na: 
11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori