Ministarstvo saobraćaja

Inicijativa da se hitno krene sa planiranjem efikasnije funkcionalne organizacije sistema informisanja kao i planiranja optimalnijeg organizovanja servisa na grobljima u KS

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da se hitno krene sa planiranjem efikasnije funkcionalne organizacije prostora, infrastrukturnih proširenja, održivog i odgovornog upravljanja na grobljima KS posebno na groblju Vlakovo

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

1. U kojoj je fazi, te koja je dinamika, realizacija projekta proširenja Južne longitudinale na teritoriji opštine Novi grad? 2. U kojoj je fazi projekat -Magistralnom putu M18?

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se obezbjede timovi saobraćajnih policajaca koji će edukovati vozače o pravilnom korištenju kružnih tokova na teritoriji KS

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa za produženje linije alternativnog prevoznika Centrotrans sa postojeće relacije Stup-Dobroševići na utvrđenu liniju javnog gradskog prevoza Stup-Gornji Ahatovići

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa za uvođenje vanlinijskog prevoza za učenike mjesne zajednice Dobroševići koji pohađaju OŠ "Mustafa Busuladžić" i učenike koji pohađaju OŠ "Sokolje"

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za urgentno postavljanje usporivača brzine na više lokacija u ulici Nikole Šopa, općina Ilidža, prije svega na prostoru kod Osnovne škole KŠC "Sv.Josip" i post.zvučne i svjetl.sing.upozorenja na lokaciji navedene škole

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativu podnosim s ciljem zaustavljanja odnosno stavljanja pod kontrolu učestalih dozvola tj saglasnosti za blokadu saobraćajnica koje izdaju nadležne vlasti s ciljem raznih aktivnosti koje provode nevladine organizacije ili neformalne grupe građana.