Ministarstvo pravde i uprave

Inicijativa prema Vladi KS i resornom ministarstvu da pristupi usklađivanju harmonizaciji zakonskih i podzakonskih rješenja koja definiraju izbor i imenovanje upravljačkih struktura u ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

Postavljeno na: 
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa navedenim javnim organima za izmjenu i dopunu UREDBE O RADNOM VREMENU U ORGANIMA UPRAVE KANTONA SARAJEVO (Službene novine KS 39/17).

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori