Ministarstvo pravde i uprave

Inicijativa kojom se predlaže Javnom preduzeću "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo da u saradnji sa Ministarstvom pravde Kantona Sarajevo pristupi izradi elaborata/analize trajnog rješavanja pitanja poslovnih prostorija, au cilju poboljšanja usl

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem inicijativu radi izmjene Zakona o porezu na promet nekretnina i poreza na naslijeđe i poklone sa ciljem jasnog definisanja poreznog tretmana udruženja i fondacija od društvenog značaja, kao i prijeko potrebne podrške njihovom radu, otklanjanja po

Postavljeno na: 
15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem Urgenciju na već upućenu inicijativu od 26.02.2024. godine upućene na 14. radnoj sjednici radi uvida u zakonitost daljeg obavljanja funkcije direktora Elektrotehničke škole za energetiku, Firketa RAdončića, a po uvidu u Izvještaj dobiven od Kanto

Postavljeno na: 
15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem inicijativu radi uvida u zakonitost daljeg obavljanja funkcije direktora Elektrotehničke škole za energetiku, Fikreta RAdončića, a po uvidu u izvještaj dobiven od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove zbog povrede zakonskih odredbi

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori