Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo

Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo
Vrsta: 
Prijedlog zakona
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
03.2022
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2022
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
49. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo