Ministarstvo pravde i uprave

Donošenja novog Pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta JP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. prekršene procedure, jer se smatra da Vijeće uposlenika i Sindikat nisu adekvatno upoznati sa istim, pa je čak Sindikat povukao prethodno datu saglasno

Postavljeno na: 
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: