Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu

Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
06.2022
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2022
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu