Ministarstvo pravde i uprave

Zastupničko pitanje vezano za realizacija inicijative koju je zastupnica podnijela 30.01.2019. godine u svrhu preispitivanja svih zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju materiju parafiskalnih nameta.

Postavljeno na: 
Deseta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa: “Da se strogo i odmah sankcionira bilo koji uvredljivi ili kompromitirajući sadržaji na portalima, a da se ograniči broj komentara čitalaca na najmanje moguću mjeru."

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: “Da li je tačna informacija da Općinski sud u Sarajevu nema sudskog vještaka kojeg bi angažovao u parnicama po pitanju centralnog grijanja?”

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za prodaju i raspolaganje neizgrađenim građevinskim zemljištem.

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa prema Vladi KS, Ministarstvu zdravstva KS i Ministarstvu pravde i uprave KS za formiranje Programa za finansiranje liječenja djece oboljele od malignih bolesti.

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori