Ministarstvo pravde i uprave

Zastupnička inicijativa da se preispita odluka Vlade Kantona Sarajevo za dodjelu budžetskih sredstava za subvencioniranje plaće ili dijela plaće privrednim subjektima...

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: