Zastupnici po strankama

Narod i pravda (NIP)

Položaj: predsjedavajući
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Rad zastupnika:

Položaj: zamjenik predsjedavajućeg
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
06.02.2023
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Rad zastupnika: