Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Podnosim inicijativu da se nabavi hematološki analizator koji bi bio koristan za onkološke pacijente koji dolaze u dnevnu bolnicu na kemoterapiju ili radioterapiju

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujemo inicijativu da se uspostavi usluga bezbolnih ginekoloških intervencija i bezbolnih prirodnih poroda za svaku ženu, teda bolnica u svoj protokol uvede pisanu proceduru za navedenu uslugu

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Molim Vas za informaciju o stanju Dnevne bolnice Psihijatrijske klinike nakon Zaključka iz 2014. godine kojim se prihvata prijedlog da se navedeni prostor rekonstruiše u izolatorij i Odluke Upravnog odbora o odobrenju rekonstrukcije i prilagodbu prostora

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

1. Kojim brojem EKG Holtera raspolaže Klinički centar Univerziteta Sarajevo i koliko pacijenata je imalo potrebu za nošenjem istog u posljednjih šest mjeseci? 2. Kada su i u kojoj količini posljednji put nabavljeni EKG Holteri za potrebeKCUS-a?

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Podnosim inicijativu da Ministarstvo zdravstva KS u koordinaciji s Vladom KS i Općinom Ilidža, obezbijede potrebna sredstva za obnovu Instituta za fizijatriju i rehabilitaciju, prema prioritetima koje navede Institut.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori