Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Zastupničko pitanje: Koliko je trenutno upražnjenih pozicija Ijekara na svakoj od klinika, prema važećoj sistematizaciji uposlenika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu?

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Grupa zastupnika u SKS

1. Skupština Kantona Sarajevo sugeriše Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da u saradnji sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu ili na drugi način uspostavi programe pružanja usluga u oblasti dječije kardiohirurgije, koštane hirurgije kod djece i anomalije koštanog sistema.