KJKP Rad

Inicijativa za poduzimanje svih aktivnosti na čišćenju i uređenju Park šume Hum, kao i kažnjavanju onih koji su svojim aktivnostima Park šumu Hum pretvorili u malu deponiju, a zapravo Park šuma Hum treba postati perspektivno mjesto za turiste.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: ”Koji su razlozi nabavke plastičnih kontejnera za odvoz otpada umjesto uobičajenih metalnih, koji je ukupan broj plastičnih kontejnera nabavljen i koliko je u planu?”

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: Molim da mi se dostavi Elaborat o utrošku sredstava namijenjenih za unaprijeđenje stanja na deponiji Smiljevići koji je KJKP RAD dostavio Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS dana 28.11.2019.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Molim sve subjekte koji su zaduženi za provedbu P​LANA INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJEVIMA PREKOMJERNE ZAGAĐENOSTI ZRAKA U KANTONU SARAJEVO da me obavijeste o poduzetim aktivnostima tokom epizoda.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za poduzete aktivnosti po pitanju pripreme Pravilnika o održavanju i bližim uslovima za korištenje deponije Smiljevići i mjerama zaštite sa aspekta zaštite tla, vodotoka i vazduha...

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje o poduzetim aktivnostima po pitanju pripreme Pravilnika o održavanju i bližim uslovima za korištenje deponije Smiljevići i mjerama zaštite sa aspekta zaštite tla, vodotoka i vazduha...

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje:• Molim za pojašnjenje zašto se planira prodaja nove drobilice građevinskog materijala koja je kupljena u okviru projekta uspostavljanja deponije građevinskog otpada na RCUO Smiljevići.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori