KJKP Rad

Zastupnička pitanja: Da li se svaki otpad koji se odlaže na deponiji Smiljevići kontroliše na radioaktivnost? Da li su se aktivne i neaktivne plohe na deponiji ikada kontrolisale na radioaktivnost?

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da se na dječijem igralištu koje se nalazi između zgrada Nedima Filipovića 10, 12 i Paromlinske ulice 55, Čengić Vila, Novo Sarajevo postavi još jedna korpa za smeće.

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: “Na osnovu upita građana, molim informaciju o tome ko je zadužen za čišćenje izletišta na području Kantona Sarajevo.”

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za poduzimanje svih aktivnosti na čišćenju i uređenju Park šume Hum, kao i kažnjavanju onih koji su svojim aktivnostima Park šumu Hum pretvorili u malu deponiju, a zapravo Park šuma Hum treba postati perspektivno mjesto za turiste.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: ”Koji su razlozi nabavke plastičnih kontejnera za odvoz otpada umjesto uobičajenih metalnih, koji je ukupan broj plastičnih kontejnera nabavljen i koliko je u planu?”

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: Molim da mi se dostavi Elaborat o utrošku sredstava namijenjenih za unaprijeđenje stanja na deponiji Smiljevići koji je KJKP RAD dostavio Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS dana 28.11.2019.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori