KJP SARAJEVO ŠUME

Podnosim inicijativu za intenzivnije pošumljavanje južne strane Bjelašnice, gdje je šuma na tom lokalitetu za vrijeme Austro-Ugarske posječena. Također molim da odgovorite na pisane zahtjeve Planinarske akademije koja je samoinicijtivno posadila crni i bi

Postavljeno na: 
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje:Možete li mi reći na šta su utošena sredstva koje je općina Trnovo uplatila iznos od 324.897KM na osnovu eksproprijacije koja su trebala biti utrošena namjenski?

Postavljeno na: 
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori