Univerzitet u Sarajevu

Zastupničko pitanje Senatu Univerzitetu u Sarajevu koje glasi: Koje je službeno tumačenje izmjena Zakona o visokom obrazovanju usvojenih na zadnjoj hitnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo?

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: U kojoj fazi je realizacija usvojene inicijative za preuređenje prostora kod Kampusa Univerziteta u Sarajevu i pretvaranje istog u parkovsku površinu pod imenom „Studentski park - Goran Čengić“?

Postavljeno na: 
32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: - U kojoj fazi je realizacija usvojene inicijative za preuređenje prostora kod Kampusa Univerziteta u Sarajevu i pretvaranje istog u parkovsku površinu pod imenom „Studentski park - Goran Čengić“?

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori