Univerzitet u Sarajevu

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim inicijativu za pokretanje interdisciplinarnog studija koji će obuhvatiti muzikoterapiju i art terapiju, a u koji će biti uključen Pedagoški fakultet, Muzička akademija, Lik

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim Inicijativu za pokretanje interdisciplinarnog studija koji će obuhvatiti muzikoterapiju i art terapiju...

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje Senatu Univerzitetu u Sarajevu koje glasi: Koje je službeno tumačenje izmjena Zakona o visokom obrazovanju usvojenih na zadnjoj hitnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo?

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: