Zastupnička pitanja

Sabahudin Delalić

Puni tekst pitanja:

Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove? Kolika je procjena imovine koja nije upisana? Koliko je pokrenuto zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona u zemljišne knjige i završeno, po godinama? Zašto Registar nije dostupan javno – iniciram da se objavi? Na osnovu kojih procedura radi Uprava i koje podatke ima? Zašto Akcioni plan za popis i evidenciju imovine Kantona Sarajevo nije dostupan javno" ?

Odgovor:

"Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove?"

Prema ažuriranim podacima iz 2016.godine upisano je:
2.
- 648 (slovima:šeststotinaičetrdesetosam) pravnih subjekata koji koriste imovinu Kantona
Sarajevo;
- površina upisanih nekretnina koja se odnose na zemljište iznosi 41 ha, 9561a i 57m2;
- površina upisanih...


Puni tekst pitanja:

" Kolika je procjena broja divljih svinja na KS? Koliko je zabilježeno upada i štete od divljih svinja na usjevma? Molim tabelarni prikaz za zadnjih 10 godina odnosno u periodu 2007.-2016. godine. Kome se mogu obratiti ugroženi građani? Da li postoji navika prijavljivanja? Da li je ovo prepoznato kao problem i koje su mjere poduzete" ?


Mirsad Pindžo

Puni tekst pitanja:

Ponovio zastupničko pitanje u vezi utroška budžetskih sredstava /analitički/ za 2015. i 2016. godinu, budžetskih korisnika Kabinet Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg SKS, Skupština KS, poslanici i parlamerntarne grupe


Puni tekst pitanja:

“Tražim da Budžetska inspekcija Ministarstva finansija Kantona Sarajevo izvrši kontrolu namjenskog utroška kreditnih sredstava u iznosu od 8.000.000,00 KM odobrenog KJP ZOI 84 – Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo, u skladu sa Programom sanacije preduzeća odobrenog od strane Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo" .

Odgovor:

Odgovor:

Vezano za zastupničko pitanje koje je Ministarstvu finansija- Budžetskoj inspekciji postavio uvaženi zastupnik Mirsad Pindžo, dajemo slijedeći odgovor:
Budžetski inspektori napravili su uvid u dokumentaciju koja im je prezentirana u KJP ZOI 84 Olimpijski centar“ d.o.o. Sarajevo. Neki podaci traženi su i usaglašavani sa Bor bankom d.d. Sarajevo.

Tom prilikom konstatovao je sljedeće:

Dana 25.07.2013.godine Skupština Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84- Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo je donijela Odluku o odobravanju Programa sanacije...


Predrag Kojović

Puni tekst pitanja:

Tražim da Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo dostavi informaciju o broju novorođene djece i porodilja na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u periodu od 1.6.2016. do 1.1.2017. godine te dostavi informaciju o statusu rođenih beba, broju umrlih pri porođaju ili neposredno nakon porođaja? Tražim da Ministarstvo, u skladu sa uobičjenim zdravstvenim standardima, dostavi poredbu ovih brojeva sa standardom zdravstvenih ustanova u Evropskoj uniji".


Goran Akšamija

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Goran Akšamija je na 25. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 07.02.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavio zastupničko pitanje: "Koje konkretne mjere poduzima Vlada KS i nadležno ministarstvo u utvrđivanju stvarnih činjenica i razloga stalnih redukcija vode od strane J.P. Vodovod i kanalizacija"?

Obrazloženje
Svjedoci smo stalnih redukcija vode samo pojedinih dijelova grada, dnevnih obaranja
dovodnog pritiska, kao i produženja vremenskog perioda redukcija (dolazak vode oko
06,00 h u jutarnjim satima). Obzirom na do sada mnoge upučene komentare i mišljenja
0 neopravdanosti redukcija koje su vjerovatno i uzrok mnogobrojnih kvarova koji su
nastupili u vrijeme niskih temperatura, molim da se od strane Vlade KS odredi neovisno
kvalifikovano (stručno) lice za izradu elaborata koji če utvrditi stvarne činjenice i
prezentirati ovoj Skupštini i građanima KS, kao i opravdanosti postojećih redukcija vode.


Puni tekst pitanja:

Pitanje vezano za Pravilnik o načinu korištenja i upotrebi mobitela u službene svrhe u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS od strane Upravnog odbora ove ustanove i isto dostavio u pisanoj formi.


Edin Forto

Puni tekst pitanja:

" Tražim da Ministarstvo dostavi informaciju o trenutnim važećim strategijama i akcionim planovima, kao i onim strategijama i akcionim planovima koji su u izradi a koji se tiču borbe protiv siromaštva ili na neki način obuhvataju socijalne kategorije" .


Puni tekst pitanja:

Tražim da Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo dostavi informaciju o provedbi prava vezana za Pravilnik za utvrđivanje prava na banjsko liječenje (medicinska rehabilitacija) te dostavi kriterije raspodjele sredstava, koliko je lica podnijelo zahtjev i ostvarilo prava u 2016. godini a koliko je bilo zaostalih slučajeva iz ranijih godina"


Sabina Ćudić

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa vezana za pitanje ostvarivanja prava na pomoć za osobe oboljele od celikalije

Odgovor:

O D G O V O R

U skladu sa članom 5 Zakona o lijekovima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 109/12) i članu 6. Pravilnika o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u FBiH, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstva zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenja lijekova („Službene novine FBiH“ broj 45/13) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra zdravstva utvrđuje Listu lijekova obaveznog...


Puni tekst pitanja:

“Tražim da Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo dostavi informaciju o broju korisnika prava na refundaciju po osnovu Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje od 26.09.2016. od kada je na snazi do danas, te broja korisnika prava na refundaciju po izmjenjenoj odluci od 18.01.2017." .


Puni tekst pitanja:

“Tražim da Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo dostavi informaciju o broju korisnika prava na refundaciju po osnovu Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje od 26.09.2016. od kada je na snazi do danas, te broja korisnika prava na refundaciju po izmjenjenoj odluci od 18.01.2017." .


Safet Mešanović

Puni tekst pitanja:

-Molim ministricu Ademaj da mi dostavi informaciju o tome koliko je stomatoloških stolica u funkciji i ispravno od ukupnog broja istih u DZ KS?"
-Kako je moguće da su pojedine stomatološke stolice neispravne i po više od godinu dana a sve pod izgovorom sporog provođenja procedure javne nabavke za popravke istih" ?


Puni tekst pitanja:

" Podnosim inicijativu da se održi širi sastanak po pitanju rješavanja sistema Kanalizacije u industrijskoj zoni Rajlovac a koja ujedno obuhvata i pet mjesnih zajednica ovog dijela Općine Novi Grad tj. Kantona" .


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Budući da znam da je znatan broj zastupnika i ministara u posjedu pisma glavne i odgovorne urednice TVSA Amele Hubijer, koja na tu poziciju podsjećam nije imenovala samu sebe, već u skladu sa koalicijskim dogovorom SDA – SBB i zakonskom regulativom, pitam resornog ministra šta je poduzeto da se sačuva njen profesionalni dignitet ? Ja nisam odvjetnik Amele Hubijer, ali kao zastupnik sa punim pravom branim dignitet funkcije javnog preduzeća TVSA, funkcija unutar njega i na ovaj način upozoravam na kršenje osnovnih zakonskih načela i diskiminaciju zaposlenika da obavlja posao koji mu je povjeren. Iz obilja iznesenih zapažanja i iskustava glavne i odgovorne urednice, dovoljno je da istaknem samo rečenicu koju je navela, citirajući preporuku izvršne direktorice Amre Zolj : „Nemoj se ti ništa sekirati, samo se opusti ti si ionako ovde došla kao padobranac, možeš raditi neku emisiju, i primaj visoku plaću jer ionako nisi jedina sa visokom plaćom u ovom poduzeću, a koji ništa ne radi.“
Da bih zaštitio ipak dignitet institucije čije je osnivač Skupština KS, a ja izabrani predstavnik građana neću navoditi ostale pojedinosti iz ovog pisma, ali molim resornog ministra Nenadića da poduzme sve zakonom predviđene mjere i radnje, da se ovaj nemili slučaj riješi. Također napominjem da je na sceni pravna anarhija u ovoj televizijskoj kući oko izrade internih zakonskih akata kao što su sistematizacija radnih mjesta, određivanje minimalne plaće, određivanje koeficijenta gdje zaposlenik sa Višom stručnom spremom ima viši koeficijent nego sa Visokom stručnom spremom. Riječ je o nekoliko još radnji koje opet neću zbog obzira prema toj televizijskoj kući da navodim, ali u cilju sprečavanja težih posljedica i najavljenih tužbi obeshrabrenih zaposlenika molim ministra Nenadića da zatraži inspekcijski nadzor kako ove nepravilnosti ne bi eskalirale.


Puni tekst pitanja:

S obzirom na učestali trend diskreditacije članova Vlade i premijera, čiji ja nisam odvjetnik niti želim to biti, jer smatram da bi oni trebali i morali da se brane od primitivnih načina komunikacija sa njima, ja želim da zaštitim institucije koje oni obavljaju pogotovo kada je riječ o dopisu koji je naslovljen na ime premijera i ministra za obrazovanja, nauku i mlade pod nazivom Predmet : ultimatum. Da ne bih zapao u kontradiktornost i bio saučesnik diskreditiranja institucija koje želim da zaštitim navest ću samo posljednju rečenicu iz ovog dopisa koji je naslovljen kao ultimatum : „ Da bi bili kristalno jasni, ukoliko ne razrješite ovaj školski odbor, možete potražiti novog socijalnog partnera s kojim ćete provoditi reforme u obrazovanju.“ U potpisu je Saudin Sivro samozvani predsjednik ovog sindikata koji je potpuno nelegalno obavljao ovu dužnost uz finansijsku potporu Vlade. Drugi dopis odnosi se također na istog potpisnika a upućen je na ruke ministru za obrazovanje, nauku i mlade koji uz iznošenje znatnog broja kompromitirajućih detalja, koje također ne bih iznosio iz gore navedenih razloga, ali ću također citirati samo jednu rečenicu ucjenivačkog karaktera koja glasi : „ Definitivno da nemate autoriteta da ovakve probleme ( imenovanje direktora po volji predsjednika sindikata) koje sami napravite blagovremeno riješite, sve reforme koje radite, od danas su pale u vodu, doviđenja.“
Iz samo ovog navedenog jasno je o kakvom grubom diskreditiranju dužnosti funkcija u okviru Vlade vrši samozvani predsjednik sindikata i s toga molim da se poduzmu mjere kako bi se zaštitili od ovakvih besmislenih i grubih oblika komuniciranja. U tom stilu pomenuo bih i slučaj u kojem je direktor VIK-a na upit premijer o 14 novozaposlenih u ovom javnom poduzeću dao premijeru vrlo upitnu izjavju, da je to učinjeno prema uputama EBRD-a. Premijer je tu izjavo dao i za medije, da li politički naivno ili vjerujući bez rezervno direktoru VIK-a, ali je uslijedio demant i Svjetske banke , tako da se premijer ponovno našao u „ Istinomjeru“ u kojem samo da podsjetim se uglavnom tretiraju oni koji daju nedosljednje da ne kažem neistinite izjave, što smatram da nije afirmativno za jednog premijera. Za sve ostale slučajeve zbog kojih se premijer našao u „istinomjeru“ smatram da on treba da preuzme odgovornost za takvo nešto.


Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo formira ad hoc komisiju koja će imati zadatak da utvrdi na koji način se koriste i čuvaju svi stanovi koji su u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i da o tome podnese izvještaj Vladi i Skupštini Kantona" .

Odgovor:

O D G O V O R:

U skladu sa članom 34. stav 4. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16" i 36/16 - Ispravka), obavještavamo Vas da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša ne prihvata zastupničku inicijativu zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Hameda Aljovića jer je ista neosnovana iz sljedećih razloga:
U okviru nadležnosti propisane Zakonom o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ( “Službene novine Kantona Sarajevo“, broj : 7/08) i Pravilnikom o...


Puni tekst pitanja:

" Molim Centralnu izbornu komisiju BiH da mi odgovori da li je u suprotnosti sa Izbornim zakonom BiH da osoba (Hamdo Karić) istovremeno bude zaposlena kao drževni službenik (pomoćnik gradonačelnika u Gradskoj upravi Grada Sarajeva) i da bude kandidat (ovjeren od Centralne izborne komisije BiH) na Lokalnim izborima 2016. godine (kandidat za načelnika Općine Trnovo-FBiH) i ako jeste u suprotnosti sa Zakonom, koje aktivnosti će Centralna izborna komisija poduzeti po ovom pitannju" ?


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

U cilju transparentnosti trošenja javnih sredstava u smislu ličnih ili institucionalnih grantova, pokrećem inicijativu da sva resorna ministarstva koja u okviru budžeta imaju definisane stavke za grantove, podatke o istima objavljuju na zvaničnim web stranicama svojih institucija" .


Haris Pleho

Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje, vezano za Asocijaciju kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS,


Ana Babić

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za pružanje podrške "Muzeju zločina protiv čovječnosti i genocida 1992-1995"


Nermin Bjelak

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za saobraćajnu nesreću, koja se dogodila prije tri mjeseca na Hridu-Ječedoli


Neira Dizdarević

Puni tekst pitanja:

1. Prvu današnju inicijativu upućujem Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, a na molbu roditelja, prije svega majki - pratilja, koje za vrijeme liječenja borave sa bolesnom djecom na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu

Naime, ove majke su prinudjene često i duži vremenski period, po nekoliko sedmica, u zavisnosti od toga koliko liječenje djeteta traje, boraviti u krajnje nehumanim uslovima, gdje po 24 sata dnevno provode na stolici, bez prava na ležaj i odmor. Majka - pratilja je 90% vremena prepuštena sama sebi i svom djetetu, u smislu cjelodnevne brige, hranjenja, skidanja temperature djetetu, inhaliranja, te je odmor - bar preko noći - neophodan. Nažalost, odmor nije moguć na stolicama koje su sada majkama na raspolaganju, koje su daleko neudobnije od ovih na kojima mi sjedimo.

Cjelodnevna i cjelonoćna prisutnost roditelja uz dijete je itekako važna, i statistike pokazuju da rezultira skraćivanjem trajanja liječenja. Mogućnost da se uz svaki krevet za dijete planira i krevet za mogući smještaj majke i odgovarajući sanitarni uvjeti danas predstavlja elementarne standarde u liječenju djece. Stoga apelujem na nadležne da imaju sluha za ovaj problem i da se iznađe rješenje za isti, da li u vidu nabavki određenog broja kreveta, ili u zavisnosti od kapaciteta smjestaja – fotelja ''na izvlačenje'', kako je to riješeno na klinikama u regionu, kako bi se makar na ovaj način olakšali teški dani kroz koje ovi roditelji prolaze.


Mersiha Mehmedagić

Puni tekst pitanja:

“Na osnovu saznanja o kršenju Zakona o srednjem obrazovanju KS od strane školskih odbora a vezano za izbor i imenovanje direktora srednjih škola, tražim od Ministarstva da dostavi slijedeće podatke:
-spisak svih direktora kojima ističe mandat a koji su po Zakonu bili obavezni raspisati konkurs za izbor direktora,
-spisak svih vršilaca dužnosti direktora sa podacima kada su imenovani.
Također, tražim od Ministarstva da poduzme sve mjere kako bi se osigurala zakonitost u postupku izbora i imenovanja direktora, te sankcionisalo svako kršenje navedenog propisa od strane školskih odbora i direktora" .


Rasim Smajić

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje, vezano za objavljeni konkurs za četiri radna mjesta u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo