Zastupnička pitanja

Elza Gaković

Elza Gaković

30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Posljednji slučajevi zaraze studenata Veterinarskog fakulteta u Sarajevu Q groznicom nameću jedan temeljitiji rad i pripremu farmi za praktičnu nastavu studenata Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Postavljam pitanje za koji tražim usmeni odgovor ministra privrede:

- Da li je rađena analiza zaraznih bolesti (zoonoza) životinja na PD “Butmir” I ostalim farmama na kojim studenti obavljaju praktičnu nastavu?

- ako je rađena analiza ko je radio analizu i kojim metodama je analiza rađena?

- koliko često se na godišnjem nivou radi analiza životinja na zarazna oboljenja na PD “Butmir” i na ostalim farmama?

- Da li je Inspektorat veterinarske inspekcije KS izvršio pregled živototinja na PD “Butmir” i ukoliko je izvršen pregled tražim da mi se dostavi zapisnik.

Q groznica kod ljudi dovodi do teških oboljenja centralnog nervog sistema, trajnih oštećenja srca i steriliteta. U cilju zaštite studenata Veterinarskog fakulteta u Sarajevu podnosim inicijativu:

- obzirom da su Budžetom Ministrarstva privrede Kantona Sarajevo za 2022.godinu predviđena finansijska sredstva u visini od 500 000.00 KM za namjenu veterinarsko zdravstvenih pregleda I kontrole podnosim inicijativu da se vrše obavezne godišnje analize životinja u cilju sprečavanja, otkrivanja, kontrole i suzbijanja zaraznih i parazitarnih bolesti i da tek nakon dostavljanja potvrde farmi na kojim se realizira praktična nastava prema Veterinarskom fakultetu u Sarajevu o negativnim uzorcima na zoonoze i druge zarazne bolesti studenti se šalju na praksu.

- U okviru ovoga podnosim inicijativu za kupovinu jednoktarne zaštitne opreme za studente Veterinarskog fakulteta u Sarajevu koja je neophodna kao uslov za sigurnu zaštitu na određenim praktičnim vježbama.


Elza Gaković

30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Iniciram izgradnju kanalizacione mreže u ulici Dobroševićka prije rekonstrukcije pomenute saobraćajnice.


30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Iniciram izdvajanje million (1 000 000,00) KM u budzetu Kantona Sarajevo za 2023.za rješavanje vodosnabdijevanja mjesne zajednice Rječica.


30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Iniciram izdvajanje sredstava u budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu za izgradnju javne garaže na području mjesne zajednice Alipašino Polje B faza kod džamije Kralj Fahd.


Elza Gaković

29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Iniciram usvajanje idejnog projekta za odvodnju fekalne kanalizacione mreže firme ENOVA za područja mjesne zajednice "Zabrđe " i mjesne zajednice "Dobroševići".
Inicijativu upućujem Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i iniciram prihvatanje idejnog projekta od strane Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Vodovoda i kanalizacije Sarajevo idejnog projekta fekalne kanalizacione mreže firme ENOVA.
Dodatno alarmantno stanje zbog nepostojanja fekalne kanalizacione mreže usložava i nefunkcionisanje kolektora procjednih voda iz trupa RCUO "Smiljevići".
Procjedne vode trupa deponije "Smiljevići" netretirane otvoreno tekući gusto naseljenim dijelom mjesne zajednice "Zabrđe" izazivaju veliku opasnost po zdravlja stanovnika te se na kraju kao takve ulivaju u rijeku Bosnu.
Idejni projekat firme ENOVA tretira i ovo pitanje procjednih voda te tražim hitno odobravanje ovog projekta.


02.10.2023

Elza Gaković

02.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uvođenje dvolinijskog odvoza otpada u individualnim stambenim objektima i podjelu kanti za odlaganje mješovitog i reciklažnog otpada u MZ Naselje heroja Sokolje, Dobroševići i Briješće


22.02.2024

Elza Gaković

22.02.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u okviru Nacrta Urbanističkog plana Kantona Sarajevo definiše nova lokacija za odlaganje komunalnog otpada