Zastupnička pitanja

Sejo Bukva

Sejo Bukva

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sejo Bukva na 37. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.01.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

U čijoj je nadležnosti obaveza organizovanja škole skijanja za osnovce u Kantonu Sarajevo?

Obrazloženje u prilogu.


Sejo Bukva

Puni tekst pitanja:

Iniciram kod Vlade Kantona Sarajevo te Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva zdravstva da svaki od istih poduzmu aktivnosti na izmjenama odredaba koje tretiraju oblast naplate usluga policije i hitne pomoći prilikom održavanja sportskih manifestacija, čiji su učesnici reprezentativne selekcije Bosne i Hercegovine u bilo kojem sportu, a koje se organizuju na području Kantona Sarajevo.

Odgovor:

B. Odgovor na poslaničku inicijativu

Shodno vašem aktu broj i datum veze, razmotrili smo pokrenutu inicijativu, koja se odnosi na izmjene odredbi propisa koji tretiraju oblast naplate usluga angažovnja policijskih službenika ovog Ministarstva, za osiguranje sportskih manifestacija čiji su učesnici reprezentativne selekcije BiH u bilo kojem sportu, a koje se održavaju na području Kantona Sarajevo.
S tim u vezi, obavještavamo vas da su u toku aktivnosti na donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju Kantona Sarajevo, a nakon toga i provedbenih...


Sejo Bukva

Puni tekst pitanja:

Zašto u monografiji koju je izdao ovaj Fond sa svim slikama i popisom šehidskih mezarja i spomen obilježja nema i spomen obilježja "Brezovača" općina Hadžići, iako je u tom spomen obilježju ukopano troje boraca i to šehid Adnan Došlić, poginuli borac Čedomir Domuz i poginula pripadnica za posebne namjene "Zulfikar" Milica Marković? Samim tim postavlja se pitanje kako i ko održava spomenuto obilježje?


Sejo Bukva

Puni tekst pitanja:

"moja se inicijativa odnosi na rad ugostiteljskih objekata u Kantonu Sarajevo. Svjedoci smo sve većeg dolaska stranih i domaćih gostiju u naš grad. Naš grad ima mnogo toga što može da ponudi turistima preko dana, ali smatram da bi trebalo da imamo i neku ponudu noću. Imidž grada Sarajeva temelji se na dobroj hrani i zabavi. U dosadašnjem zakonu imamo stavku da je muzika uživo dozvoljena u ugostiteljskim objektima do pola noći (00:00h) ili maksimalno do 01.00h poslije ponoći. S obzirom da većina tih restora neradi u večernjim satima, dešava se da gosti budu uskraćeni za slušanje naše prepoznatljive muzike i time ne dobivaju potpuni ugođaj bosanske zabave uz prepoznatljive kulinarske specijalitete BiH. Naravno, moramo voditi računa o našim sugrađanima koji imaju stanove u zgradi ili u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta. Da bi riješili taj problem, moj prijedlog je da objekti koji žele da imaju muziku uživo tokom cijele noći, podnesu zahtjev resornom ministarstvu a da ministarstvo napravi određene timove koji su specijalizovani da obiđu te objekte i izvrše potrebna mjerenja o količini buke i kako ju riješiti. Nakon pregleda, odabrani tim daje nalog za preinake za zaštitu od buke. Ako ugostiteljski objekti to ispoštuju, dobija se dozvola za produženi rad.
Ovu inicijativu sada iznosim jer je danas na Dnevnom redu Skupštine Zakon o turizmu i Zakon o buci u KS, a u cilju poboljšanja ugostiteljske ponude uz vođenje računa o "miru u kući" naših sugrađana."

Odgovor:

Izjašnjenje:
U skladu sa članom 8. stav 1. i 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/09) definisano je da "za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu u pogledu uređenja i opreme ugostiteljskih objekata, uluga, kao i drugi uvjeti propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona."
"Ugostiteljski objekti osim uvjeta iz stava 1. ovog člana mora ispunjavati i uvjete u pogledu: projektiranja, građenja i održavanja građevine, zaštite na radu, zaštite od...


Sejo Bukva

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sejo Bukva, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo, odnosno prema resornom ministru Sameru Rešidatu kojem upućuje čestitke što je prepoznao ovakve uspjehe i što adekvatno podržava sport, a tiče se planiranja sredstava za stipendiranje djece – sportista koji osvajaju zlatne medalje i koji su veliki potencijal i budućnost ove zemlje. Inicijativu je pokrenuo uz sljedeće obrazloženje:

"Naime, svjedoci smo šta su nedavno ta djeca napravila za Kanton Sarajevo i državu Bosnu i Hercegovinu. Također smo bili svjedoci da su neujednačeno nagrađeni za svoju uspjehe. S obzirom da postoji zakonska regulativa na nivou Kantona Sarajevo, tj. Zakon o sportu, predlažem da se sistematski uredi ova oblast na način da djeca do 18 godina, a odnosi se na sve sportove, bilo pojedinačno ili ekipno, a koji ostvare rezultat na evropskom ili svjetskom nivou, steknu pravo na stipendiranje od strane Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo. Težak i mukotrpan je put do medalje, put pun odricanja i ulaganja. Na ovaj način bi im olakšali da se razvijaju zajedno sa svojim trenerima, koji ih prate na putu prelaska u seniorsku i reprezentativnu ekipu, te u dobroj mjeri spriječili njihov odlazak iz zemlje."


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sejo Bukva, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu za obrazovanje,nauku i mlade Kantona Sarajevo, a odnosi se na "mogućnost iznalaženja sredstava za nabavku opreme i sportskih rekvizita za održavanje tjelesnog odgoja u osnovnim i srednjim školama", uz sljedeće obrazloženje:

"Informacije kojima raspolažem ukazuju na to da djeca na časovima tjelesnog odgoja oskudijevaju i nemaju adekvatnu opremu, odnosno rekvizite koji bi im olakšali tjelesni razvoj, a žele da se bave sportom i sanjaju da postanu vrhunski sportisti. Tom prilikom mislim na lopte, strunjače i druge rekvizite. Često puta sam i sam bio svjedokom neopremljenosti sportskih dvorana. Stoga, apelujem da nadležno ministarstvo poduzme sve aktivnosti, počev od analize i evidencije po svim školama, kako bi se stekao uvid šta im to nedostaje, do planiranja sredstava za nabavku istih."