Zastupnička pitanja

Kemal Ademović

Kemal Ademović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Kemal Ademović na 37. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.01.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo da naloži KJKP Gras Sarajevo da uspostavi redovan kombi prijevoz na liniji Drvenija - Širokača ili Latinska ćuprija - Širokača.
Ukoliko Gras ne može iz objektivnih ili raznih razloga uspostaviti redovan prijevoz da se ova linija odobri kompaniji ,,Centrotrans“ koja trenutno vrši redovan prijevozali na liniji Skenderija - Širokača.

OBRAZLOŽENJE:
Predloženi režim javnog prijevoza putnika na relaciji Drvenija - Širokača ili Eatinska ćuprija - Širokača pogodniji je za stanovnike ovog naselja.


Kemal Ademović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Kemal Ademović na 34. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.10.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, pokrenuo je inicijativu: "Da Vlada Kantona Sarajevo planira i odobri u Budžetu za 2018. godinu finansijska sredstva u iznosu od 100.000 (stotinuhiljada) konvertibilnih maraka za rekonstrukciju instalaciono - komunalne mreže u Osnovnoj školi „Musa Cazim Catić".

Obrazloženje u prilogu.


Kemal Ademović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Kemal Ademović je pokrenuo inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da razmotri povećanje upisnih kvota IT profila na Univerzitetu Sarajevo za narednu školsku godinu u omjeru za koji Vlada može iznaći dodatna sredstva uz konsultacije sa fakultetima koji u svojim dosadašnjim programima imaju školovanje IT kadra.

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.


Kemal Ademović

Puni tekst pitanja:

" Pokrećem inicijativu da Kantonalno Ministarstvo saobraćaja i komunikacija Sarajevo poduzme potrebne aktivnosti u cilju uspostavljanja normalnog režima saobraćaja kombi-prijevoza na relaciji Latinska ćuprije-Širokača i time konačno riješi pitanje prijevoza stanovnika Mjesne Zajednice Soukbunar u Opštini Centar, a što je gorući problem sugrađana ovog dijela navedene Mjesne Zajednice" .


Puni tekst pitanja:

Obilježavanje vozika kojima upravljaju lica s invaliditetom


Kemal Ademović

Puni tekst pitanja:

" Molim da mi se dostavi informacija o provedenoj privatizaciji Kantonalnog preduzeća Neretva d.d., kao i statusa zaposlenih u tom preduzeću nakon privatizacije u smislu rješavanja prava iz radnog odnosa (uplata zdravstvenog, penzijskog osiguranja i dr.)“ .


Kemal Ademović

Puni tekst pitanja:

Po kojoj cijeni i koje kvalitete je nabavljen mazut za potrebe Toplana u 2015.godini?
Da li su nastupile i ako jesu koje štetne posljedice korištenjem tog mazuta u sezoni grijanja 2015/15?


Kemal Ademović

Puni tekst pitanja:

"Da Vlada Kantona Sarajevo preduzme sve neophodne mjere i radnje kako bi zaposlenicima u Kantonu Sarajevo koji ostvare pravo na penziju osigurala potrebnu zdravstvenu zaštitu."


Kemal Ademović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Kemal Ademović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Pokrećem inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo u što kraćem roku snizi krajnjem korisniku cijenu koštanja prirodnog gasa, ili plina.

Odgovor:

Odgovor Ministartsva komunalne privrede nalazi se u prilogu.


Kemal Ademović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Kemal Ademović, na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Molim da mi se u poslovničkoj proceduri dostavi odgovor na sljedeće pitanje i dostave sljedeći podaci o svim zapošljavanjima u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo u periodu od 01.01.-10.06.2015.godine, i to:
1. zasnivanje stalnog radnog odnosa,
2. zasnivanje radnog odnosa po ugovoru o djelu i
3. zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme.
Molim da mi se podaci dostave po školama i poimenično, kao i u kojoj proceduri je zasnovan radni odnos (konkurs ili bez konkursa)."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade se nalazi u prilogu.


Kemal Ademović

Puni tekst pitanja:

U skladu sa Poslovnikom Skupštine podnosim inicijativu: "Da se u ulici Dejzina Bikića MZ Šip, Općina Centar Sarajevo, izvrši postavljanje saobraćajnih znakovima kojima se ograničava brzina kretanja motornih vozila na 40 km/h, kao i da se izvrši instaliranje horizontalnih usporivača brzine, tzv. ležećih policajaca, na tri ili više tačaka duž navedene ulice. Obrazloženje inicijative: Ulica Dejzina Bikića u Općini Centar prolazi kroz gusto naseljeni lokalitet MZ Šip i spada u relativno frekventne saobraćajnice. S obzirom da cijelom svojom dužnom ima pregledne pravce od stotinu i više metara, na kojima neodgovorni vozači razvijaju brzinu i preko 100 km/h što predstavlja stalnu opasnost za sve pješake, a posebno za djecu i starije osobe. Ovakvim vožnjama do sada je prouzrokovano više saobraćajnih nezgoda među kojima i nekoliko sa smrtnom posljedicom. Uvjeren sam da će postavljanje znakova za ograničenje brzine na 40 km/h kao i instaliranje "ležećih policajaca" povećati sigurnost svih učesnika u saobraćaju, kako pješaka tako i vozača.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja:

Članom 47.Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH ("SLužbeni glasnik BIH" broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13) propisano je da na osjetljivijim mjestima u naselju s intenzivnim saobraćajem pješaka, a posebno djece, može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu.
Pravilnikom o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila ("Službeni glasnik BIH broj 17/07) određuju se vrste posebnih objekata na cesti, mjesta i način postavljanja i pribavljanje...