Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Irfan Čengić,

Saziv: Aktuelni
08.02.2023

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Traži se od Vlade Kantona Sarajevo hitno poduzimanje aktivnosti ka povećanju finansijskih
sredstava za jačanje Kantonalne uprave civilne zaštite i Direkcije za robne rezerve za djelovanje
u slučaju nastanka prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda.
Traži se od Vlade Kantona Sarajevo da se utvrdi stanje raspoložive opreme i spremnosti svih
uključenih aktera za brzo djelovanje u slučaju nastanka prirodnih katastrofa i elementarnih
nepogoda

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Kada će u skupštinsku proceduru biti dostavljena Izmjenu Odluke o zaštiti planinskih
izvora vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke
Mošćanice donesene 1997.godine (“Službene novine KS” , br:22/97)
Izmjena ove odluke je potrebna kako bi se omogućila legalizacija oko 500 stambenih
objekata u donjem vodotoku Mošćanice. Prethodno je Općina finansirala izradu
elaborata koji je dokazao da je kvaliteta vode Mošćanice na otvorenom vodotoku vrlo
loša i da se predmetni vodozahvat isključuje kao izvorište pitke vode

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Raspisivanje javnog poziva za program „Promocija brenda Visit Sarajevo kroz sport“.

OBRAZLOŽENJE
Smatram da je ovaj program Turističke zajednice Kantona Sarajeva dao dolične
rezultate na promociji Kantona Sarajevo u Bosni i Hercegovini i inostranstvu od kojeg
je Kanton Sarajevo imao višestruku korist.
Također pojedinačni sportisti i sportski kolektivi su kroz ovaj program imali veliku
materijalnu pomoć za realizaciju svojih aktivnosti i nastupima u Bosni i Hercegovini
inostranstvu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Turistička zajednica Kantona Sarajevo

Jelena Pekić,

Saziv: Aktuelni
08.02.2023

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Budući da je u toku proces penzionisanja radnika KJKP Gras, a za koje je resorno Ministarstvo saobraćaja i Vlada Kantona Sarajevo osiguralo uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje „povezivanje staža osiguranja", a na upit kćerke korisnika date penzije prema meni kao zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo, molim Vas da mi odgovorite na slijedeća pitanja:

- Dokle je procedura penzionisanja radnika KJKP GRAS u okviru Programa zbrinjavanja zaposlenika KJKP Gras za 2022. godinu (prema informacijam koje imam radi se o broju od 80 radnika)?

- Da li je resorno Ministarstvo, KJKP Gras i JU Služba za zapošljavanje KS izvršila sve svoje obaveze u postupku penzionisanja gore navedenih radnika?

- Da li za određen broj radnika nisu uplaćeni doprinosi iz proceduralnih razloga, ako jesu, koji su to radnici i iz kojih proceduralnih razloga?

Molim vas da mi detaljno odgovorite na data pitanja, kako bih mogla kao zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo i delegatkinja u Domu naroda Parlamenta FBiH dalje djelovati i prema drugim institucijama u datom procesu, a sa ciljem završetka procesa penzionisanja radnika KJKP Grasa.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Marijela Hašimbegović,

Saziv: Aktuelni
08.02.2023

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

U kojoj su fazi četiri postupka vršenja strategijske procjene uticaja na okoliš za planove prostornog uređenja: IDRP „Sportsko rekreaciono područje Bjelašnica“, UP „Igman Veliko polje“, PPPPO RCUO „Smiljevići“ i RP „Gornje Telalovo polje I“, sve u skladu sa kriterijumima utvrđenim članom 5. Uredbe o strategijskoj procjeni uticaja planova i programa na okoliš (Sl. novine KS, broj 32/11) obzirom da za navedene planove nije utvrđena obaveza vršenja strateške procjene uticaja na okoliš.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu radi izrade Zakona o Registru osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo sa ciljem prikupljanja podataka o uzroku, vrsti, stepenu i oštećenju zdravlja osoba s invaliditetom. U skladu sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom kao i propisima i standardima EU ovakav Zakon će omogućiti Registar osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i elektroničnog vođenja baze podataka kao zbirnim statističkim pokazateljem.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Na koji način dokazujete rezultate projekta ‘ Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo’ i uštedu na energiji iz koje se vraćaju krediti. Koliki su iznosi za troškove grijanja u javnim objektima prije i poslije utopljavanja objekta i da li su fakture za utrošak toplotne energije krajnji dokazi o kvalitetu ovih radova ? S tim u vezi molim da mi dostavite rezultate od tri uzorka utopljenih javnih objekata sa fakturama za toplotnu energiju prije i poslije utopljavanja.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu radi izrade Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo.

U praksi se susrećemo sa preklapanjem nadležnosti sa drugim nivoima vlasti koje usporavaju i blokiraju procese rada i s tim u vezi Zakon je potrebno usaglasiti sa jedinicama lokalne samouprave, a sve u skladu sa federalnim zakonom i Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi koju je potpisala i BiH. Ovakav Zakon će otvoriti set drugih bitnih zakonskih rješenja koja su bitna za našu lokalnu zajednicu kao i pitanja raspodjele javnih prihoda, komunalne infrastrukture, javni prijevoz, vodovov i kanalizacija, grijanje, parking, tržnice i osnovno obrazovanje.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu radi digitalizacije procesa prijema radnika u predškolskim ustanovama i osnovnim školama Kantona Sarajevo što podrazumjeva izmjenu normativa.

Prijem radnika u osnovnim školama vrši se u skladu sa Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 12/22 i 22/22).

Procedure koje sprovodimo kao i zakonska regulativa trebaju održavati procese prohodnim , a ne kompliciranim i otežavajućim. U ovom slučaju tokom procesa prijema radnika opterećenje je i na radnicima koji su imenovani u komisijama za obradu pristigle dokumentacije ujedno i na kolegama aplikantima koji imaju i dodatne finansijske troškove.

Digitalizacijom procesa prijema radnika štedimo vrijeme, smanjujemo troškove, potičemo transparentnost , smanjujemo nejednakost u bodovanju i sl.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Nihad Uk,

Saziv: Aktuelni
08.02.2023

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izmjenu Zakona o pozorišnoj djelatnosti

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Da mi se dostavi zvanični red vožnje autobusa na relaciji Drvenija – Donji Velešići

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za obilježavanje autobuskih stajališta adekvatnim znakovima sa popratnim informacijama o nazivima autobuskih linija.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Da mi se dostavi Studija društveno ekonomske opravdanosti uspostave holdinga
javnih komunalnih preduzeća na području Kantona Sarajevo koja je naručena i
realizirana tokom 2018. godine

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Samir Avdić,

Saziv: Aktuelni
08.02.2023

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi potpuna i detaljna informacija u vezi povećanja plaća nekim uposlenicima u KJKP Pokop doo, a koja su isplaćena uz januarsku plaću.

Pisana informacija treba dati odgovore na slijedeća pitanja:

· Dostaviti zadnji Pravilnik o unutrašnjoj orgranizaciji i sistematizaciji u preduzeću (trenutno važeći i potpisan od odgovornog lica).

· U skladu sa kojim zakonom/podzakonskim/internim aktima su donesene odluke o povećanju plaća?

· Da li je Sindikat preduzeća dao saglasnost na povećanje plaća kao i na zadnju Sistematizaciju . Ako jeste dostaviti pismene saglasnosti?

· Da li je o povećanju trebao biti ili je upoznat Nadzorni odbor preduzeća, nadležno Ministarstvo odnosno Vlada KS i da li je to bila zakonska ili neka druga obaveza?

· Da li je urađena detaljna finansijska analiza opravdanosti povećanja plaća, i da li je sa istim upoznat i dao saglasnost Izvršni direktor za ekonomskre poslove preduzeća?

· Da li su ta povećanja uvrštena i obrazložena opravdanost istih u planu poslovanja i finansijskom planu za 2023. godinu?

· Koji je zakonski put da se potpisani ugovori/riješenja stave van snage?

Dodatno, molim da se napravi tabelarni pregled uposlenika kojima je povećana plaća, a koji će sdržavati slijedeće :

· Ime i prezime uposlenika

· Naziv radne pozicije prije novog ugovora/riješenja

· Naziv radne pozicije nakon novog ugovora/riješenja

· Broj i datum novog ugovora/riješenja

· Bruto i neto povećanje plaće

· Objašnjenje osnova za povećanje (pojedinačno po svakom uposleniku

Proslijeđeno:
KJKP Pokop, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika, a sve zbog pojave glodara u podzemnim garažama molim da izvršite nadzor na radom upravnika shodno članu 41. stav (1) tačka d) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS19/17), a sve u vezi člana 29. stav (2) tačka gg) i to na sljedećim adresama:

1. Džemala Bijedića kompleks garaža 279B,279C,279D,279E

2. Džemala Bijedića kompleks garaža 279G,279H,279F,279J

3. Džemala Bijedića kompleks garaža 279K,279L

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Sanela Klarić,

Saziv: Aktuelni
08.02.2023

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

U kojoj je fazi regulisanje uklanjanja, deponovanja i prodaje napuštenih vozila
zapačeto usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o uređenju saobraćaja u Kantonu
Sarajevo od dana 28.12.2021. godine?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Poštovani, na osnovu člana 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine
Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi Novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20,
14/20, 16/22), Vladi KS, odnosno gore navedenom ministarstvu, zavodu i javnom preduzeću
upućujem zastupničku inicijativu za trajno riješiti upravljanje građevinskim otpadom:
1. Izrada Studije zbrinjavanja građevinskog otpada kojom bi se ažurirale lokacije
za odlaganje građevinskog otpada te otpada iz iskopavanja, kao i analizirali
kapaciteti na deponiji Smiljevići i potencijali reciklaže ovog otpada kako se ne bi
sav otpad odlagao
2. Planiranje i izgradnju reciklažnih dvorišta i odlagališta za građevinski otpad u
okviru javnog preduzeća koje se bavi prikupljanjem i odlaganjem otpada,
3. Donošenje standarda i propisa o građevinskim materijalima kojima se ukida
status otpada u skladu sa Pravilnikom o građevinskom otpadu (SN FBIH 93/19)
4. Pripremu smjernica za zelenu/održivu gradnju u kojim bi se nalazile informacije
o metodama i tehnikama smanjenja nastanka građevinskog otpada (ponovno
korištenje materijala, prilagodljivost, razmjena materijala, korištenje manje
toksičnih materijala) u skladu sa EU mjerama zelenog certificiranja.

Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničku inicijativu kako bi razmotrili uvođenje programa sufinansiranja ugradnje termo pumpi i kalorimetara za grijanje.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničku inicijativu za izmjenu i dopunu Poslovnika
Skupštine Kantona Sarajevo kojim bi se uspostavila Komisija za energetiku kao stalno
radno tijele Skupštine Kantona Sarajevo

Proslijeđeno:
Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS

Smiljana Viteškić,

Saziv: Aktuelni
08.02.2023

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Prošle godine, u ovo vrijeme, donešena je Odluka o osnivanju JU Institut za razvoj preduniverzitetsko obrazovanje KS.

U 2022.godini finansirana su 23 uposlenika, a u Nacrtu Budžeta za 2023.g. predviđeno je finansiranje 48uposlenika,

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu zdravstvenog osiguranja da osiguraju povećanje broja odraslih osoba oboljelih od reumatskih bolesti koji će se liječiti sa biološkim lijekovima kroz postojeći program ZZOIR Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, Zavod zdravstvenog osiguranja KS
Puni tekst pitanja:

Na sred gradske saobraćajnice, pristupni put prema Zetri, izgrađena je i postavljena rampa te se na toj lokaciji obavlja naplata parkinga. Prema informacijama kojim raspolažemo za istu nije dobijena dozvola nadležnih niti je istu moguće dobiti, s obzirom da cesta pripada gradskim saobraćajnicama. Da li su pomenuti navodi tačni?

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Vibor Handžić,

Saziv: Aktuelni
08.02.2023

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za postavljanje svjetlosne signalizacije i stacionarnog radara u blizini Osnovne škole Stari Ilijaš.

Obrazloženje:

Naime, u prethodnom mandatu po ovom pitanju, ministarstvu saobraćaja KS obraćali su se određeni zastupnici, kao i Savjet Mjesne zajednice Stari Ilijaš. U odgovoru ministarstva saobraćaja navedeno je da je navedena inicijativa u nadležnosti Direkcija za ceste KS. U odgovoru koji sam dobio od Direkcije za ceste KS, a na osnovu inicijative upućene na 1. radnoj sjednici SKS, navedeno je da je upravo Ministarstvo saobraćaja nadležno za svjetlosnu signalizaciju, a da je pitanje stacionarnih radara nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova.

Svakodnevno veliki broj učenika prilikom pristupa ovoj školi moraju prelaziti preko regionalne ceste R-445, koja prolazi pored škole. Iako postoje instalirani usporivači, ogroman je broj nesavjesnih vozača koji i dalje velikom brzinom prolaze pored škole, čime je svakodnevno ugrožena sigunost djece. Pored svjetlosne signalizacija, bilo bi potrebno, u saradnji sa ministarstvom unutrašnjih poslova, postaviti i stacionarni radar, kako bi se dodatno povećala sigurnost učenika.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Podnosim zastupničku inicijativu za postavljanje znakova „djeca na putu" i „Škola u blizini", kao i potencijalno ograničavanje maksimalne brzine kretanja u ulici Alipašina kod broja 41.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova

Vildana Bešlija,

Saziv: Aktuelni
08.02.2023

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničku inicijativu za uspostavljanje Programa obezbijeđenja biološke terapije za liječenje osiguranih lica oboljelih od psorijaze u Kantonu Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona