Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
Proslijeđeno:
ZZO KS
Puni tekst pitanja:

Molim da mi dostavite sljedeće informacije:

- Broj nezaposlenih mladih osoba (18 – 30 godina) razvrstano po Općinama u KS - Broj zaposlenih mladih osoba (18 – 30 godina) razvrstan po Općinama u KS - Kvalifikaciona struktura nezaposlenih mladih osoba (18 – 30 godina) razvrstana po Općinama u KS - Kvalifikaciona struktura zaposlenih mladih osoba (18 – 30 godina) razvrstana po Općinama u KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Služba za zapošljavanje KS
Puni tekst pitanja:

Etažni vlasnici stanova naselja Bulevar na Stupu su me obavijestili da imaju probleme sa
vodosnabjevanjem naselja. Tvrde da ih je KJKP VIKSA obavijestilo da naselje nije priključeno na
gradsku vodovodnu mrežu, te da će se priključenje realizovati tek kada se naselje priključi na
kanalizaciju.
Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrši inspekcijski nadzor i utvrdi činjenično
stanje odakle se snabdjeva naselje vodom i gdje završavaju otpadne i kanalizacione vode naselja.
Također molim KUIP da se shodno članu 147. Zakona o prostornom uređenju KS (Službene
novine KS 24/17) izvrši nadzor nad radom općinskih i drugih javnih organa koji su vršili tehnički
prijem i izdali upotrebnu dozvolu svakoj pojedinačnoj građevini u naselju bez priključka na gradski
vodovod, kao i nadzor ispunjenosti svih drugih zakonskih odredbi po pitanju tehničkog prijema i
izdavanja upotrebne dozvole.
Molim KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo da me obavijeste o stvarnom činjeničnom stanju u
vezi vodosnabdjevanja i kanalizacije naselja Bulevar.
Molim Zavod za javno zdravstvo da izvrši analizu vode koju piju stanovnici naselja.
Molim Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom da u okviru svoje nadležnosti ispita
postupanje svih javnih organa (Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Općina Ilidža) koji su
na bilo koji način učestvovali u tehničkom prijemu i izdavanju upotrebne dozvole za sve građevine
naselja, kao i kontroli pomenutih procesa.

Proslijeđeno:
KJKP VIK, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Zavod za javno zdravstvo KS
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Apoteke Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić, dana 14.09.2020. godine, u skladu sa članom 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, postavila je zastupničko pitanje:

„Molim da mi dostavite informaciju o broju neriješenih predmeta koji se tiču legalizacije objekata na području navedenih općina u roku koji je definisan Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo član 219.

Proslijeđeno:
SVIM OPĆINAMA
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se u okviru RCUO Smiljevići na svim slobodnim površinama na kojima je to moguće, kao i uz ogradu odnosno njen dio za koji sigurno znamo da neće biti predmet proširenja deponije u tom dijelu shodno članu 27. Zakona o šumama stav (1) tačka d) izvrši proglašenje šume sa posebnom namjenom od specijalnog značaja za pročišćavanje zraka koji bi ujedno bio i buduća barijera za neugodne mirise koji se znaju širiti sa deponije. 

Ljubazno molim da se razmotri sadnja takve vrste šume koja će imati maksimalnu sposobnost pročišćavanja zraka i smanjenja PM čestica, kao i mogućnost da to bude zimzelena šuma kako bi i tokom zime imali zaštitno djelovanje šume.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo privrede, Općina Novi Gead Sarajevo, Uprava za šumarstvo, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
ZZO KS
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP ZOI84, Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo privrede, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Molim da me obavijestite da li svi objekti u I i II vodozaštitnoj zoni izvorišta Sarajevsko polje koji ispuštaju otpadne vode u septičke jame imaju odgovarajuće vodne dozvole i izvršite vanredni nadzor ukoliko niste po ovom pitanju izvršili u 2020. godini. 

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Turistička zajednica Kantona Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić, dana 11.09.2020. godine, u skladu sa članom 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

„Molim da me obavijestite da li se Općina Novi Grad u proteklim godinama obraćala Vladi Kantona Sarajevo, nadležnim ministarstvima i javnim preduzećima po pitanju izgradnje prečistača koji prema Prostornom planu KS pripada zoni Reljeva, zbog čega je onemogućena izgradnja primarnog kolektora za naselja Zabrđe, Dobroševići, Reljevo i Sokolje.

Da li su poduzete ikakve aktivnosti u proteklim godinama po ovom pitanju i kada?

Da li se zbog nemogućnosti gravitacione odvodnje otpadnih voda prema Butilama problem može riješiti sa pumpnim stanicama za otpadnu vodu?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zahvaljujem se na odgovoru akt broj 05/03-19-37535-9-436/20 od 22.12.2020. godine. 

Molim Ministarstvo da mi dostavi kopiju spiska zgrada za koje je OKI Upravitelj d.o.o. raskinuo ugovor sa osiguravajućom kućom, kao i fotokopije obavijesti kojim je o tome upoznao etažne vlasnike.
Molim Ministarstvo da naloži OKI Upravitelj d.o.o. da izvrši povrat svih naplaćenih sredstava po pitanju osiguranja na svim adresama na kojima je mimo odluke etažnih vlasnika osigurao zgrade i to iznose od datuma sklapanja protuzakonitog ugovora, te da mi od OKI Upravitelj d.o.o. dostavite kopiju svake bankovne uplatnice za svaku zgradu kojom potvrđuje da je izvršio uplatu protuzakonito naplaćenih sredstava za osiguranje koja je potrebno knjižiti na vanredne uplate na račun zgrada čime dokazuje da je sa svog bankovnog računa firme uplatio novac, a ne vršio internu knjigovodstvenu korekciju koju može prikazati sa izvještajem rashoda  računa ulaza, te kojim može manipulisati kako je utvrđeno u brojnim slučajevima.
Također, molim Ministarstvo da uputi zahtjev Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za inspekcijski nadzor nad prinudnim predstavnicima etažnih vlasnika koji očigledno nisu ispunjavali obavezu kontrole finansijskog stanja sredstava zgrade, redovno i namjensko trošenje sredstava shodno članu 54. stav (1) tačka a) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17), te su potpisali ugovore sa upravnicima bez prethodne saglasnosti etažnih vlasnika na tekst ugovora, a oba kršenja obaveza su prekršajno kažnjiva shodno članu 71. Stav (1) tačke a) i c). 

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

• Ljubazno molim da mi dostavite sljedeće podatke koji su potrebni radi opravdanosti postavljanja radara na relaciji Hadžići – Pazarić, mjesto Gradac:

• Ukupan broj saobraćajnih nesreća
• Broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima
• Broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom
• Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima
• Broj poginulih lica, razvrstano po kategoriji učesnika: vozači, putnici I pješaci
• Broj povrijeđenih lica, razvrstano po kategoriji učesnika: vozači, putnici I pješaci
Broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda za koje su učesnici nezgode popunili obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
UPRAVA POLICIJE
Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijatvu da se u roku od tri godine taksa za istaknutu firmu ukine. U prvoj
godini, iznos takse bi se smanjio za 40%, u drugoj za 30%, te u trećoj za ostatak od 30% trenutnog
iznosa, što bi na kraju značilo da lokalne zajednice u Kantonu Sarajevo neće naplaćivat taksu za
istaknutu frmu kao parafskalni namet.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
SVIM OPĆINAMA
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić, dana 10.09.2020. godine, u skladu sa članom 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, postavila je zastupničko pitanje:
„U medijima se pojavila informacija o navodnom stranačkom zapošljavanju u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo od strane ministra Jasmina Halebića.
Navodno su uposleni Sanel Gazija, Amina Močević i Elvedina Ademović koji su i članovi brojnih komisija.
Molim da provjerite sva upošljavanja u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo od mjeseca marta 2020. godine do danas.
Molim da me izvijestite o utvrđenim činjenicama o ovom slučaju, kao i poduzetim koracima od strane Ureda.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Proslijeđeno:
ZZO KS

Elmedin Konaković,

Saziv: Aktuelni
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Elvedin Okerić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvedin Okerić je dana 02.09.2019.godine pokrenuo zastupničku inicijativu “za rješavanje vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda naselja Poljine i Kromolj -MZ Betanija-Šip, Općina Centar”.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona