Kantonalna agencija za privatizaciju

Pitanje: Obzirom da je Kanton Sarajevo platio hipoteku u iznosu od 2.500.000KM za prostor u ulici Ferhadija u Sarajevu u vlasništvu firme Projekt d.d., molim Vas za informaciju ko sada upravlja tom zgradom i kakvi su planovi vezani za tu zgradu.

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Molim da mi se dostavi detaljna informacija o postupku sprovedbe privatizacije kompanije Magros Veletrgovina - da li je postupak privatizacije okončan i da li je rađen u skladu sa Zakonom o privatizaciji?

Postavljeno na: 
16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori