Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo i Finansijski izvještaj za 2019. godinu sa revizorskim izveštajem

Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo i Finansijski izvještaj za 2019. godinu sa revizorskim izveštajem
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJAKANTONALNA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
04.2020
Nosilac posla: 
Kantonalna agencija za privatizaciju
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2020
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu