Općina Ilidža

Zastupničko pitanje kojim se traži informacija o provedenim mjerama iz Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju (Službene novine Grada Sarajeva 2/87).

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: