Općina Ilidža

Zastupničko pitanje vezano za kvalitet asfaltiranja saobraćajne trake za ulaz u naselje Bulevar-Stup sa glavne gradske saobraćajnice iz smjera Ilidže kod objekta lamele A 1,2,3

Postavljeno na: 
36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo, Ministrarstvu komunalne privrede,infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša i Općini Ilidža.

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: "Molim da mi dostavite informacije da li je kanalizaciona mreža u I i II vodozaštitnoj zoni izvorišta Sarajevsko polje ispitna na vodonepropusnost, te da li posjeduje odgovarajući atest shodno obavezi iz Odluke o zaštiti izvorišta iz 1987.g."

Postavljeno na: 
30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Šta se poduzima i kada će biti započeta zamjena i ugradnja separatne kanalizacione mreže većeg profila cijevi u ulici Olivera Ibrahimovića, MZ Stupsko Brdo?

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: