Federalna uprava za inspekcijske poslove

inicijativa da se obezbjede kontinuirani inspekcijski nadzori saobraćajnih gradilišta koja su trenutno aktivna na teritoriji KS

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se poduzmu sve potrebne mjere kako bi se građani KS kao potencijalni konzumenti gaziranih pića, upozorinli i zaštitili od eventualnih štetnih posljedica po zdravlje (vezano za trovanje gaziranim pićima Coca Cola..)

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Nelegalna deponija u 1. vodozaštitnoj zoni, u blizini korita rijeke Željeznice (Sokolović kolonija, polje od Mosta spasa stotinjak metara uzvodno, lijeva obala)

Postavljeno na: 
Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Molim da izvršite nadzor nad radom Zavoda za javno zdravstvo Federacije BIH. Kao što je poznato na tržištu su se pojavile flaširane vode koje su sadržavale nedozvoljene bakterije. Molim da u nadzoru utvrdite koja je laboratorija vršila ispitivanja spornih

Postavljeno na: 
Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Pitanje vezano za amandmane na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osig. KS.

Postavljeno na: 
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Molim da me obavijestite da li svi objekti u I i II vodozaštitnoj zoni izvorišta Sarajevsko polje koji ispuštaju otpadne vode u septičke jame imaju odgovarajuće vodne dozvole.

Zastupničko pitanje: “Da li ste u svojim nadzorima ijednoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi, privatnoj praksi zabranili izdavanje ljekarskih uvjerenja za djecu predškolskog i školskog uzrasta na području Kantona Sarajevo?”

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za pojačani nadzor industrijskih postrojenja po osnovi poštivanja obaveza iz okolinskih dozvola, te poštivanja zakonskih odredbi koje su u nadležnosti Federacije BIH..."

Postavljeno na: 
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori