FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Pitanje vezano za amandmane na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osig. KS.

Postavljeno na: 
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Molim da me obavijestite da li svi objekti u I i II vodozaštitnoj zoni izvorišta Sarajevsko polje koji ispuštaju otpadne vode u septičke jame imaju odgovarajuće vodne dozvole.

Zastupničko pitanje: “Da li ste u svojim nadzorima ijednoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi, privatnoj praksi zabranili izdavanje ljekarskih uvjerenja za djecu predškolskog i školskog uzrasta na području Kantona Sarajevo?”

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za pojačani nadzor industrijskih postrojenja po osnovi poštivanja obaveza iz okolinskih dozvola, te poštivanja zakonskih odredbi koje su u nadležnosti Federacije BIH..."

Postavljeno na: 
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za realizaciju Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-10531-22/09 u vezi Rješenje o rušenju dograđenog novog objekta i novoizgrađene platforme za ljetnu baštu investitoru HBRP „Hoteli Ilidža“...

Postavljeno na: 
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za dostavu informacije o provedenim inspekcijskim nadzorima u vodozaštitnim zonama izvorišta Sarajevsko polje u periodu 2010-2019. godine i eventualnim uočenim nepravilnostima.

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: