Najave

13. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, 29.12.2023:08:30

1 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

4 Prijedlog Odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode, i to: Ugovor o udruživanju sredstava za kupovinu stanova za dodjelu u vlasništvo pripadnicima branilačkih populacija između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe“ kao Prodavca/investitora i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao Kupca/udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za kupovinu 16 stambenih jedinica, koje će biti izgrađene na području općine Ilijaš, lokacija Centar-Ilijaš, objekat Centar, za dodjelu u vlasništvo pripadnicima branilačkih kategorija, koji na istu imaju pravo shodno važećim propisima;