Odgovori na zastupnička pitanja

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Bibija Kerla

Danijela Kristić

Jasmina Bišćević-Tokić

Aljoša Čampara

Segmedina Srna-Bajramović

Neira Dizdarević

Elvedin Okerić

Haris Zahiragić

Damir Nikšić

Igor Stojanović

Elvis Vreto

Vildana Bešlija

Vedran Jakupović

Elmedin Konaković

Senad Hasanović

Amra Junuzović-Kaljić

Zvonko Marić